Про організацію харчування дітей у Хмельницькому дошкільному навчальному закладі № 21 «Ластівка» в 2021 році

Рубрики (Сторінка директора) Автор Русенко-Бабій Наталія | 12-01-2021

Наказ від 04.01.2021р. №01

На виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 року № 1591 (із змінами) «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 року № 116 (із змінами) «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції надання з яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 року № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям»,  наказу Міністерства освіти і науки України 21.11.2002 року № 667 (із змінами) «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладів», рішення сорок другої сесії Хмельницької міської ради від 17.09.2014 року № 9 (із змінами), рішення тридцять п’ятої сесії Хмельницької міської ради від 11.12.2019 року № 6 «Про бюджет міста Хмельницького на 2020 рік», рішення тридцять п’ятої сесії Хмельницької міської ради від 23.12.2020 року № 14 «Про бюджет міста Хмельницького на 2021 рік», наказу Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради від 28.12.2020р. № 197 «Про організацію харчування дітей у закладах дошкільної освіти міста Хмельницької міської територіальної громади у 2021 році» та інших нормативно-правових актів, що регламентують харчування дітей у закладах дошкільної освіти

Читати далі »

Про аналіз роботи ХДНЗ №21 за 2019-2020 н.р.

Рубрики (Сторінка директора) Автор Русенко-Бабій Наталія | 12-01-2021

Хмельницький дошкільний навчальний заклад №21 «Ластівка» у 2018-2019 навчальному році здійснював освітню діяльність відповідно  Конституції України,    Конвенції «Про права дитини», Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, Типового положення про дошкільний навчальний заклад, Санітарного  регламенту  для  дошкільних  навчальних  закладів, Гранично допустимого  навантаження  в  дошкільних  навчальних  закладах, Інструктивно–методичних рекомендацій «Щодо організації  освітньої роботи в  дошкільних  навчальних  закладах у  2018 – 2019  навчальному році» (додаток до листа МОН України від 13.06.2019 року № 1/9-322), Статуту ДНЗ.
Заклад працює за  Базовим  компонентом  дошкільної  освіти,  Державною програмою  виховання  і  навчання  дітей  від 2 до 7 років «Дитина»,використовує традиційні методики та інноваційні технології: В.Сухомлинського, О.Л. Кононко, Н.В. Гавриш, розвивальні ігри Нікітіних, пошуково – дослідницька діяльність, методика навчання читанню за М. Зайцевим,  ТРВЗ

Читати далі »

Країна дитинства під назвою “Ластівка”

Рубрики (Новини) Автор Русенко-Бабій Наталія | 12-01-2021

В ХДНЗ нараховується 271 дитина, серед них 30 дітей  раннього віку. У своєму складі ХДНЗ має 9 вікових груп. Упродовж навчального року працює:

  • 1 група – для дітей раннього віку;
  • 3 групи – для дітей 4-го року життя;
  • 2 групи – для дітей 5-го року життя;
  • 3 групи – для дітей 6-го року життя;

В  закладі  працює 2  логопедичних  групи   для дітей з вадами мови 6-го року життя, які  відвідувала 31  дитина;

Для забезпечення успішного виконання завдань освітнього процесу в дошкільному закладі функціонує:

  • музична зала;
  • спортивна зала;
  • кабінет практичного психолога;
  • кабінет вчителя-логопеда;
  • методичний  кабінет;
  • кабінет  англійської  мови.

Всі кабінети обладнані достатньою кількістю необхідного матеріалу відповідно до свого призначення. Утримання та влаштування будівлі та території закладу відповідає санітарним нормам устрою й утримання дитячих дошкільних закладів. Адміністрація та колектив приділяли значну увагу естетичному оформленню групових приміщень, залів, кабінетів, коридорів дошкільного закладу. Велика увага приділялася благоустрою території дитячого закладу.

Читати далі »

День здоров’я та спорту в закладі

Рубрики (Заходи) Автор Русенко-Бабій Наталія | 12-01-2021

День здоров’я та спорту в Хмельницькому дошкільному навчальному закладі №21 “Ластівка” проводиться двічі на рік! Протягом дня проводили веселі змагання, спортивні ігри на швидкість, вправність, витривалість та кмітливість! Молодці діти та педагоги.
Будьте здорові!!!

Діти середньої групи
Читати далі »

Звіт фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2020р по 01.12.2020р

Рубрики (Фінансова звітність) Автор Русенко-Бабій Наталія | 12-01-2021

Фінансовий звіт Хмельницького дошкільного навчального закладу №21 «Ластівка» у
за період від 01.01.2020р. по 01.012.2020р.

Читати далі »