Про аналіз роботи ХДНЗ №21 за 2019-2020 н.р.

Рубрики (Сторінка директора) Автор Русенко-Бабій Наталія | 12-01-2021

Хмельницький дошкільний навчальний заклад №21 «Ластівка» у 2018-2019 навчальному році здійснював освітню діяльність відповідно  Конституції України,    Конвенції «Про права дитини», Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, Типового положення про дошкільний навчальний заклад, Санітарного  регламенту  для  дошкільних  навчальних  закладів, Гранично допустимого  навантаження  в  дошкільних  навчальних  закладах, Інструктивно–методичних рекомендацій «Щодо організації  освітньої роботи в  дошкільних  навчальних  закладах у  2018 – 2019  навчальному році» (додаток до листа МОН України від 13.06.2019 року № 1/9-322), Статуту ДНЗ.
Заклад працює за  Базовим  компонентом  дошкільної  освіти,  Державною програмою  виховання  і  навчання  дітей  від 2 до 7 років «Дитина»,використовує традиційні методики та інноваційні технології: В.Сухомлинського, О.Л. Кононко, Н.В. Гавриш, розвивальні ігри Нікітіних, пошуково – дослідницька діяльність, методика навчання читанню за М. Зайцевим,  ТРВЗ

На кінець навчального року в  ХДНЗ нараховувалось 279 дитини, в тому числі 28 дітей  раннього віку. У своєму складі ХДНЗ має 9 вікових груп. Упродовж навчального року працювало:

  • 1 група – для дітей раннього віку;
  • 3 групи – для дітей 4-го року життя;
  • 3 групи – для дітей 5-го року життя;
  • 2 групи – для дітей 6-го року життя;
  • В  закладі  працювало 2  логопедичних  групи    для дітей з вадами мови , які  відвідувала 31 дитина;

         В  дошкільному закладі, відповідно «Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів» затвердженого  Наказом МОЗ № 234 24.03.2016р.,  створені  комфортні  умови  перебування  дітей.
Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище в  кожні  групі  відповідає вимогам програми «Дитина», та  віковим  особливостям дітей. Для організації  роботи  з  дітьми  адміністрацією  створені всі умови, обладнані спеціальні приміщення:  

– музична зала;
 – методичний кабінет;
–  медичний кабінет та маніпуляційна;
–  спортивний зал;
– 2 кабінети вчителів-логопедів;
– кабінет практичного психолога
– кабінет вчителя англійської
– прогулянкові майданчики для кожної вікової групи
– спортивний майданчик 

    Всі кабінети обладнані достатньою кількістю необхідного матеріалу відповідно до свого призначення. Утримання та влаштування будівлі та території закладу відповідає санітарним нормам устрою й утримання дитячих дошкільних закладів.

Адміністрація та колектив приділяли значну увагу естетичному оформленню групових приміщень, залів, кабінетів, коридорів дошкільного закладу. Велика увага приділялася благоустрою території дитячого закладу. Протягом 2019-2020 навчального року на території закладу  висаджені різноманітні квіти, кущі. Територія утримується в належному стані. Здійснено ремонт та пофарбування ігрового обладнання на майданчиках. Протягом року здійснювалось утеплення  даху (з використанням  мембранної  плівки) та  фасаду закладу. Замінено  склоблоки  на  енергозберігаючі вікна, встановлено  нові  пожежні  сходи, переобладнано  пожежні виходи  з  кожної  вікової групи  зі  встановленням  енергозберігаючих  дверей. Проведено  оздоблювальні  роботи  всередині  приміщення:склоблоки  замінені  на  металопластикові  вікна  в  спальнях, в  спальних  кімнатах трьох  груп  зроблені  підвісні  стелі  та  поклєєні  шпалери. Замінено леноліум в трьох групах №5, №6, №9.

Організація освітньої роботи в закладі дошкільної освіти у 2019-2020 навчальному здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності  (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446), інших нормативно-правових актів. Освіта дітей дошкільного віку у межах Базового компонента дошкільної освіти проводилась за програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (нова редакція 2016 року) та парціальними програмами рекомендованими Міністерством освіти і науки України або схваленими для використання у закладі дошкільної освіти.

Упродовж 2019-2020 навчальногороку робота колективу була спрямована на вирішення  таких завдань:

1. Забезпечення якісної освіти дошкільників шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, державних вимог до рівня сформованості життєвої компетентності особистості, освіченості, розвиненості й вихованості дошкільників перед вступом їх до школи.
2. Продовжувати роботу по створенню  сучасного освітнього простору, сприятливого для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини
3. Продовжувати розширювати і оновлювати форми, види та зміст співпраці з родинами, забезпечувати прозорість і відкритість роботи закладу через контент веб-сайту, спільнот відкритих груп в соціальній мережі Facebоok .
4. Забезпечити умови для збереження оптимального рухового режиму, загартування та зміцнення здоров’я дітей, формування доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, про основи безпеки життєдіяльності використовуючи сучасні методи в дошкільному навчальному закладі та в сім’ї.

Реалізація творчого потенціалу педагога – необхідна умова оновлення освітнього процесу. Робота методичної служби була спрямована на пошук шляхів розкриття творчого потенціалу педагогів залежно від індивідуальних запитів, потреб, їх професійних можливостей, наявного досвіду – соціального, професійного й особистісного.

Відповідно до штатного розпису працівників дошкільного закладу – 56,54 посад. Педагогічних працівників – 26 (в т.ч. завідувач -1, вихователь-методист – 1, практичний психолог – 1, музичних керівників – 2, вчителів логопедів – 2, інструктор з фізкультури – 1, вихователів – 18).

Згідно перспективного плану проходження  атестації 5 педагогів,  пройшли чергову атестацію: Слободян Н.В., – підтверджено  кваліфікаційну  категорію «спеціаліст  вищої  категорії», педагогічне  звання «старший  вихователь», Боровіковій Л.А. підтверджено  кваліфікаційну  категорію «спеціаліст  вищої  категорії», Гурській Л.С. підтверджено  11  тарифний  розряд, присвоєно педагогічне  звання «вихователь – методист», Яловенко І.В.- присвоєна кваліфікаційна  категорія «спеціаліст другої  категорії», Степанюк О.Ф. встановлено 11 тарифний розряд.

На сьогодні, в  умовах  карантину, підвищення кваліфікації педагогічних працівників не обмежується лише курсами підвищення кваліфікації. Підвищення кваліфікації педагогів на сучасному етапі здійснюється шляхом дистанційної форми навчання . Так  в  період  карантину педагоги закладу мали можливість самостійно долучитися до короткострокового підвищення кваліфікації шляхом участі у тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, вебінарах, майстер-класах за різними професійними темами і проблемами  та  отримали  відповідні  сертифікати.

Впродовж року були проведені чотири, заплановані Педагогічні ради, чотири семінари-практикуми, педагогічні-майстерки, консультації для педагогів та спеціалістів, безліч Тижневиків та тематичних днів.

Проведені різнопланові форми методичної роботи в закладі сприяли підвищенню результативності освітньої роботи з дітьми дошкільного віку. У зв’язку з  введенням  карантину з 12.03.2020 року, моніторинг рівня сформованості компетенцій дошкільників за освітніми лініями інваріантної частини змісту дошкільної освіти в  травні  не  проводився.  В ході контрольно-діагностичного обстеження, яке  проводилося  в  січні 2020 р, було  охоплено 265  дітей (списковий  склад становив- 275 дітей), що склало 96 % від  загальної  кількості  дітей (10  дітей  перебували  на  домашньому  режимі відповідно  заяв). 

Педагоги ЗДО упродовж всього навчального року посилено працювали над створенням освітнього простору, який би спонукав дітей вести здоровий спосіб життя сьогодні і в майбутньому. Оптимальний стан здоров’я  дітей забезпечувався через підвищення активної рухової діяльності, успішний фізичний розвиток, формування інтересу до різних видів рухової діяльності та просвітницьку роботу з батьками.

Для забезпечення ефективності мовленнєвого розвитку, реалізації завдань, визначених у Базовому компоненті дошкільної освіти, вихователям необхідно використовувати розумне поєднання традицій та інновацій у сучасній організації мовленнєвої роботи з дошкільниками, сприяти набуттю дітьми досвіду комунікативної взаємодії, даючи можливість спілкуватися з однолітками – запитувати, повідомляти, пропонувати, обстоювати думки.

Моніторинг якості дошкільної освіти в цілому засвідчив наступне: педагогічний колектив планомірно і систематично здійснює освітній процес з дошкільниками, сумлінно ставиться до відбору і застосування інтерактивних та сучасних форм, методів і прийомів активізації пізнавальної та мовленнєвої активності дошкільнят, відповідально відноситься до забезпечення організаційно-педагогічних умов для життєдіяльності дітей, організації розвивального простору в групових приміщеннях і на майданчиках.

Одним із пріоритетних напрямків в роботі педагогів зі старшими дошкільниками було формування життєвої компетентності дошкільника, здійснення підготовки дітей до школи, соціалізація дитячої особистості, надання кваліфікованої допомоги дитині у формуванні елементарних навичок навчальної діяльності та адаптації до нових соціальних умов. Робота  педагогічного  колективу  була  направлена  на  виконання  інструктивно –методичних  рекомендацій  щодо  забезпечення наступності  дошкільної  та  початкової  освіти МОН  України  від 19.04.2018 року № 1/9 – 249. Належне місце в підготовці дітей до школи займали фронтальні інтегровані, комплексні, тематичні та індивідуальні заняття.

У 2019-2020 н.р у закладі перебувало 69 дітей 6  річного віку (дві вікові групи).  Під час обстеження дітей  старшого  дошкільного  віку виявлено, що діти проявляють інтерес до навчання, майже всі легко йдуть на контакт, комунікабельні, легко вступають у відносини з однолітками та дорослими людьми і вільно почувають себе у цьому товаристві. У дітей сформована готовність до прийняття нової соціальної ролі – школяра. Це виражається у серйозному ставленні до школи взагалі і до навчальної діяльності та вчителя.

Систематично і планомірно здійснювалась фізкультурно-оздоровча робота в закладі  освіти. Упродовж 2019 -2020 навчального року колектив  продовжував роботу зі зміцнення фізичного і психічного здоров’я, формування ціннісного ставлення дитини до свого здоров’я, інтересу до здорового способу життя. Вся фізкультурно-оздоровча робота в закладі  освіти проводилася відповідно до Інструктивно-методичних рекомендацій «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи   у дошкільних навчальних закладах» \ Додаток до листа МОН України від 02.09..2016 р. № 1\9-456  та Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого  Наказом МОЗ України 24 березня 2016 року № 234.

             З метою збереження та зміцнення здоров’я дітей упродовж року було забезпечено дотримання оптимального рухового режиму в роботі з дітьми протягом дня через проведення ранкової гімнастики, фізкультурних занять в залі та на свіжому повітрі, рухливих ігор та прав спортивного характеру, фізкультурних хвилинок та фізкультурних пауз, гімнастики пробудження після денного сну, піших переходів, самостійної рухової діяльності дітей, проведення фізкультурно-спортивних свят та розваг, Днів здоров’я, позитивний психологічний мікроклімат в групах, дотримання температурного режиму в групах, регулювання фізичних навантажень на дітей із урахуванням індивідуальних та вікових особливостей, максимальне перебування дітей на свіжому повітрі, проведення нетрадиційних форм оздоровлення: дихальної гімнастики, музикотерапії, психогімнастики.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом упродовж навчального року працювали над виконанням Угоди з охорони праці з метою організації безпечних умов життєдіяльності  працівників закладу освіти. Були розроблені комплексні заходи з організації безпечних умов праці відповідно до колективного договору; постійно підтримувалось в надійному стані все обладнання, створювалось  безпечне середовище для перебування працівників у закладі; були оновлені  схеми евакуації. З боку управлінської діяльності була оновлена вся документація з охорони праці (пам’ятки, інструкції, журнали). Вчасно проводились планові інструктажі

Протягом 2019-2020 навчального року  психологічний супровід дітей дошкільного віку в закладі освіти  здійснювала  практичний  психолог  Гошовська І.В., метою якого було створення в освітньому закладі умов для максимально успішного особистісного розвитку, навчання і соціалізації дитини. Робота практичного психолога проводилася за такими напрямками психодіагностична, організаційно-методична, корекційно– відновлювальна та розвивальна робота, консультування батьків та педагогів, психологічна просвіта, зв’язки з громадськістю.

Направленість роботи практичного психолога спрямовувалась на психологічнийсупровід дітей раннього віку, на визначення та корекцію психологічної готовності дитини до шкільного навчання, дітей групи ризику, дітей з відхиленнями в розвитку. Робота психолога проводилась у тісній взаємодії з вихователем-методистом, вихователями груп та батьками вихованців. Практичний психолог звіт про виконану роботу подала вчасно.
Заклад дошкільної освіти забезпечений нормативно-правовими документами з питань соціального захисту дітей. Громадським інспектором з охорони прав дитини, вихователем-методистом Слободян Н.В. та практичним психологом Гошовською І.В. здійснювався педагогічний  та  психологічний   супровід дітей та родин за різними напрямками соціального захисту. Для виявлення дітей пільгових категорій у вересні 2019 року було проведено соціальне опитування сімей. Складено банк даних дітей пільгових категорій. Щомісяця уточнювалися списки сімей пільгових категорій, проводилося обстеження сімей, за результатами яких складалися акти,  за потреби поновлювався  соціальний паспорт. Діти  пільгових  категорій  протягом  року  харчувалися безкоштовно: діти-інваліди – 1 дитини,діти з малозабезпечених сімей – 2 дітей,діти воїнів АТО – 29 дитини, діти вимушених переселенців – 1 дитина. Та  50% від загальної суми за харчування діти збагатодітних сімей – 26 дітей

На належному рівні проводиться робота щодо дотримання вимог Інструкції з харчування дітей в дошкільних навчальних закладах. Систематично здійснювався контроль за якістю продуктів та їх кулінарною обробкою. Результати контролю відображалися в Журналі контролю за харчуванням, в протоколах виробничих нарад. Документація з питань харчування велася відповідно до встановлених вимог. Графік видачі готової продукції з харчоблоку дотримувався. Протягом року велика увага приділялась процесу організації харчування в дошкільному закладі, а саме: відпрацюванню режиму й графіка харчування дітей; прийому продовольчої продукції гарантованої якості; збереженню та дотриманню термінів реалізації продуктів; дотриманню технології приготування їжі; складанню перспективного меню; організації збалансованого харчування у відповідності з натуральними та грошовими нормами.

У дошкільному навчальному закладі встановлено 4-х разове харчування. З  вересня  2019 року  в  меню  введено  нові  страви  для  дітей за  технологією  приготування Євгена Клопотенк. Колективом закладу вчасно подається заявка-замовлення на постачання харчових продуктів і продовольчої сировини в залежності від кількості дітей в дошкільному закладі та затверджених норм харчування. Стан забезпечення закладу продуктами харчування залежав від рівня і обсягу фінансування підприємств, що постачають продукти харчування. Добовий харчовий раціон складається із наявного набору продуктів відповідно до вимог постанови Кабміну України від 22.11.2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах». Основною умовою підвищення опірності дитячого організму до захворювань, природного фізичного розвитку дітей є забезпечення збалансованого харчування. Середній показник вживання дітьми основних продуктів протягом року складав 90%-95% від потреби. Неповне виконання норм харчування з овочів  різних (62%), сиру  твердого(78%), яйця (59%), сметани (65%). Разом з тим зберігається тенденція до збільшення показників виконання натуральних норм у цілому порівняно з минулим н.р. на 10-20% цукру, крупи  різної, молока,масло вершкового. На виконання ст. 21№ 2809-IV від 6 вересня 2005 р. Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», з метою розроблення та впровадження системи безпеки харчових продуктів, яка будується на принципах системи НАССР в закладі дошкільної освіти на підставі наказу від 23.01.2020р. № 18-аг  створено постійно діючу групу НАССР  у складі: керівник групи НАССР – сестра  медична  старша Покладюк Г.Д., члени групи: Бабій Н.Д – завідуюча, Сівак Н.В. – кухар,Барановська Т.І. – комірник. На  групу НАССР покладена  відповідальність  за  розробку, впровадження, функціонування, перегляд та поліпшення НАССР.
На  реалізацію системи НАССР в закладі  освіти в обов’язковому порядку контролюється сировина, що поставляється в  заклад  для приготування їжі для дітей, аналізується які проби проходила сировина, перед тим, як потрапити на стіл до дитини, здійснюється жорсткий контроль за умовами її приготування в частині дотримання вимог санітарії та гігієни, над усіма етапами приготування страв і продуктів харчування, починаючи від прийому продуктів на склад і до моменту подачі готової страви.