Правила прийому в ХДНЗ №21 “Ластівка”

Рубрики (Сторінка директора) Автор Русенко-Бабій Наталія | 14-09-2018

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

 до Хмельницького дошкільного навчального закладу №21 «Ластівка»

 

Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснює керівник протягом календарного року на підставі зарахування дитини у Системі електронної черги ДНЗ м. Хмельницького або заяви на ім’я директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, заяви батьків або осіб, які їх замінюють, свідоцтва про народження, медичної довідки про стан здоров’я дитини.

Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу керівник ознайомлює батьків або осіб, що їх замінюють, із Статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.
За дитиною зберігається місце в дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб , які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).
Відрахування дитини з дошкільного закладу може здійснюватись:
– за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

– на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що включає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;
– у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Адміністрація ДНЗ повинна письмово повідомити батьків про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

Дошкільний навчальний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідні для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів. Харчування дітей у ДНЗ та його кратність залежить від режиму роботи закладу та тривалості перебування в ньому дітей.

Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату цього закладу або відповідних закладів охорони здоров’я, і передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, інформування батьків або осіб, що їх замінюють.

 

Перелік осіб,які мають право на пільги при влаштуванні дітей у ДНЗ:

1.Дітям, які мають статус «Дитина-чорнобилець»

2.Діти-сироти

3.Діти, які позбавлені батьківського піклування

4.Діти учасників або загиблих в АТО

  1. Діти сімей переселенців

 

Інформація, щодо влаштування дитини до дитячого закладу  

 1. Допуск до  зарахування дитини в електронній черзі дітей в ДНЗ в м. Хмельницькому

2. Медична довідка дитини з проходженням всіх спеціалістів певної форми (до вступу в ДНЗ)

3. Ксерокопія свідоцтва народження дитини.

4. Паспортні данні батьків дитини.

5. Заява батьків, що до влаштування дитини до дитячого закладу.

 

Батьки мають право:

– вносити пропозиції щодо роботи з дітьми, організації  додаткових послуг;
– відвідувати заняття та інші навчально-виховні заходи;
– заслуховувати звіти керівника про роботу навчального закладу.

Батьки забов’язані:

– вносити встановлену плату за утримання дитини в навчальному закладі до 15 числа поточного місяця;

– своєчасно вносити платню за надання додаткових послуг, якщо такі мають місце;

– віддавати і забирати дитину безпосередньо у вихователя, і обов”язково особисто, не передовіряючи її неповнолітнім особам;

– приводити дитину здоровою, чисто вдягненою, охайною, у відповідності до санітарно-гігієнічних правил;

– дотримуватись режиму роботи навчального закладу, приводити та забирати дитину вчасно;

– своєчасно сповіщати вихователів про відсутність дитини у навчальному закладі і причини її відсутності;