Навчально-методичне видання “Чарівний світ орігамі” Дмитрина Л.Б.

Рубрики (Методичний інформатор) Автор Русенко-Бабій Наталія | 12-01-2018

Л. Б. Дмитрина

Чарівний світ орігамі

Навчально – методичний посібник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницький – 2018

 

        

 

                      ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

 

 

РОЗГЛЯНУТО                                                                                                                  СХВАЛЕНО

 

Науково-методичною радою науково-                                                                  Вченою радою

методичного центру Департаменту освіти                                                          Хмельницького обласного

та науки Хмельницької міської ради                                                                      інституту післядипломної

Протокол № ___ від _________.201__ р.                                                        педагогічної освіти

Завідувач НМЦ___________ Ю. Каліночкіна                                                Протокол №____ від_________ р.

Ректор ХОІППО _________ В .Берека

 

 

 

 

 

 

 

 

Чарівний світ орігамі

 

Навчально-методичний посібник

 

 

 

Автор – укладач: Дмитрина Лілія  Борисівна

вихователь Хмельницького дошкільного

навчального закладу № 21 «Ластівка»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Хмельницький

2018 рік

 

 

 

Схвалено до друку рішенням науково-методичної ради науково-методичного

центру Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради

(протокол №     від        2018  року  )

 

 

 

 

 

Навчально-методичне видання

 

Чарівний світ орігамі

 

 

Рецензенти:

Софіян Л.Г., старший викладач кафедри педагогіки і психології та фахових методик ХГПА;

Бабій Н.Д., завідуюча дошкільного навчального закладу №21 «Ластівка»

 

 

 

Дмитрина Л.Б.

Чарівний світ орігамі: [Методичний  посібник] / Л.Б. Дмитрина. – Хмельницький: Хмельницький дошкільний навчальний заклад №21 «Ластівка», 2018. –  49с.

Навчальний посібник створений на основі діючого Державного стандарту дошкільної освіти України – Базовому компоненті дошкільної освіти для дітей різних вікових груп. Пропоновані у посібнику матеріали допоможуть батькам і педагогам відкрити безмежні можливості для фантазії і досконалості у роботі зі звичайним папером створюючи справжні дива разом із дітьми. Красивих вам саморобок та творчого натхнення!

Посібник рекомендовано для вихователів дошкільних навчальних закладів та батьків.

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ………………………………………………………………………….………4

Основна частина

 1. Мистецтво орігамі як вид діяльності у дошкільному закладі………….………6
 2. Технологія навчання дітей дошкільного віку орігамі з опорою на

символи-орієнтири…………………………………………………………….….….13

3. Використання орігамі в різних видах діяльності та в експериментальній діяльності дошкільнят……………………………………………………….………16

Висновки……………………………………………………………………….…….19

Список використаних джерел…………………………………………….……….20

Додатки:

 1. Перспективний план роботи гуртка «Світ орігамі» для дітей старшого дошкільного віку………………………………………………………………….….22
 2. Консультація для батьків «Історія розвитку мистецтва орігамі»……………….30

3. Консультація для батьків «Орігамі в житті дошкільнят»…………………..……31

4. Консультація для батьків «Вплив орігамі на розвиток мови дошкільників»…34

5.Конспект заняття в старшій групі «Підводне царство»……………………….…37

6. Конспект заняття в старшій групі «Казка-орігамі про Нарциса і Троянду»……40

7.  Конспект заняття в старшій групі «Новорічна вітальна листівка»……………..43

8. Конспект заняття в старшій групі «Снігурі прилетіли»…………………………44

 

 

 

 

4

          «Розум дитини знаходиться на кінчиках її пальців»

                                      В.О. Сухомлинський

Вступ

Дошкільне дитинство – це період, який забезпечує загальний розвиток дитини. Саме тут закладається фундамент загальних здібностей, як стартовий майданчик для набуття дитиною в подальшому будь – яких спеціальних знань і навичок, оволодіння різними видами діяльності.

В. А. Сухомлинский відмічав, що дитинство – найважливіший період людського життя, не підготовка до майбутнього життя, а справжнє, яскраве, самобутнє, неповторне життя. І від того як пройшло дитинство, хто вів дитину за руку в дитячі роки, що увійшло до його розуму і серця з навколишнього світу, – від цього у вирішальній мірі залежить, якою  людиною стане сьогоднішній малюк.

Дітям все дається легко, усе цікаво і все вони виконують з великим захопленням, особливо коли ці дії пов’язані з грою або просто включені в ігрові відносини.

Не лише теоретичні припущення, але і практичні дослідження підтверджують важливість роботи по розвитку дрібної моторики. На думку М. М. Кольцової рівень розвитку мови знаходиться в прямій залежності від міри сформованості чітких рухів пальців рук.

Варто згадати Фрідріха Фребеля, відомого німецького педагога, творця перших дитячих садків. Саме він вперше почав пропагувати орігамі, як дидактичний матеріал для пояснення дітям деяких простих правил геометрії. Він говорив: «Орігамі це коли з однієї деталі складається тисяча і тисяча різноманітних фігурок. Нескладні прийоми складання і безмежна фантазія людей здатна створити з допомогою орігамі цілий особливий світ, радісний, веселий, добрий і ні на що не схожий».

В. М. Бехтєрєв писав, що рух руки тісно пов’язаний з мовою і її розвитком. В. А. Гиляровский відмічав, що “запізнілий розвиток мови у свою чергу у більшості випадків представляє частковий прояв загального недорозвинення моторики”.

5

“Розум дитини знаходиться на кінчиках її пальців” В. О. Сухомлинський.

В освітній програмі «Дитина» відповідно до Базового компонента дошкільної освіти в розділі «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» зазначено, що діти оволодівають конструктивними навичками ще з другої молодшої групи і уже можуть виготовляти нескладні вироби способом складання аркуша навпіл. А дітей старшого дошкільного віку уже ознайомлюють з різноманітними комбінаціями із використанням елементів орігамі.

Отже, робота в техніці орігамі має велике значення в розвитку творчої уяви дитини, її фантазії, художнього смаку, акуратності, вміння дбайливо й ощадливо використовувати матеріал, намічати послідовність операцій, активно прагнути до позитивного результату.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 1. Мистецтво орігамі як вид діяльності у дошкільному закладі

У дитинстві ми запускали паперові літачки і майстрували нехитрі шапки з газет – ось тільки не знали, що заняття це називається “орігамі” і має солідний вік.

Орігамі – японське мистецтво складання паперу відоме з найдавніших часів. Вперше воно зародилось в Китаї – на батьківщині виникнення паперу. Пізніше поширилося в Японії. “Орігамі” в перекладі з японської “орі” – папір, «гами» – складати. Воно притягнуло до себе увагу багатьох, оскільки є не лише захоплюючим способом проведення дозвілля, але і засобом рішення багатьох педагогічних завдань, у тому числі і корекційних.

З молодшого віку у дітей яскраво виражений інтерес до пізнання навколишнього світу через дослідження: хочеться доторкнутись, пом’яти, порвати. Останє особливо актуально для таких матеріалів, як папір. Як же реагують дорослі на це природнє бажання? В основному заборонами: не рвати папір, не псувати книги… Практика і теорія конфліктує. Кожен хоче щоб дитина розвивалась, але бажано без «жертв і руйнувань».

Це бажання порвати або в кращому випадку пом’яти папір спостерігається у детей достатньо тривалий період. Мене спочатку як маму, а потім вже як педагога зацікавило це питання, чому б не використовувати цю природню тягу дітей до паперу в розвиваючих цілях? Тим більше що папір – матеріал малозатратний і доступний.

Багато вчених, педагогів, психологів звертали свою увагу на значення розвитку дрібної моторики рук. Арістотель говорив: «Рука – це інструмент всіх інструментів», маючи на увазі зв’язок руки із здібностями мислення. Важливість розвитку руки відмічав Кант: «Рука – це свого роду зовнішній мозк». А Сухомлинський В. С. твердив, що розум дитини знаходиться на кінчиках її пальців.

Ще В. А. Сухомлинский писав: «Чим більше майстерності в дитячій руці, тим розумніше дитина». На даний час багато хто захоплюється складанням із паперу. В основному це заняття є хобі. Мене як педагога зацікавив не так

7

естетичний аспект, як швидше за все можливість використовувати орігамі для розвитку інтелектуальних здібностей дитини, вільного розвитку всіх психічних процесів, покращення ефективності навчання на основі яскравих емоційних вражень.  Це підвело мене до думки освоїти і широко використовувати в практиці конструювання з паперу в дошкільному закладі в техніці орігамі.

Із своїх спостережень в роботі пропоную педагогам звернути найсерйознішу увагу на розвиток дрібної моторики пальців рук. Орігамі – один з видів діяльності, який цікавий дітям і розвиває точність і координацію рухів і впливає на інтелектуальний розвиток. Тому, я вважаю, що заняття орігамі потрібно якнайчастіше включати педагогам в перспективний план роботи ДНЗ.

В освітній програмі «Дитина» відповідно до Базового компонента дошкільної освіти в розділі «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» в підрозділі «Конструювання», зазначено, що діти оволодівають конструктивними навичками ще з другої молодшої групи і уже можуть виготовляти нескладні вироби способом складання аркуша навпіл, оформляючи додатковими деталями. А дітей старшого дошкільного віку уже ознайомлюють з різноманітними комбінаціями із використанням елементів орігамі: складання квадрата по діагоналі, по прямій навпіл із поєднанням протилежних сторін.

Я працюю в логопедичному гурті; діти, які відвідують групу, мають проблеми з розвитку мови і це спостерігається з кожним роком все більше і більше. Це спонукало мене не тільки продовжити роботу по навчанню дітей орігамі, але й створити гурток «Світ орігамі». Я поставила перед собою мету: добитися конкретного результату в розвитку психічних процесів, корекції мови і формуванні пізнавальних потреб дітей, а також щоб через різні дії з папером, в процесі його обробки, через застосування різних способів і прийомів роботи з ним, вчити дітей естетично осмислювати образи знайомих предметів, передавати їх в образотворчій діяльності, підкреслюючи красу і колоритність зовнішнього вигляду в перетвореній формі. Діти проявляють великий інтерес до орігамі.

 

8

 

Задовольнити дитячі пізнавальні інтереси, удосконалювати майстерність конструювання з паперу можливо саме в рамках гурткової роботи.

В процесі роботи використовую Інтернет-посилання, різні журнали, посібники, наочність і власну фантазію, ознайомилась з досвідами роботи на дану тему педагогів з інших міст, а також зарубіжжя, опрацювавши великий обсяг літератури та методичних посібників, я створила власну бібліотечку-орігамі, творчу папку зі схемами орігамі та художним словом (Додаток 9) та розробила перспективний план роботи гуртка для старшої групи «Світ орігамі» (Додаток 1)

На заняттях гуртка діти 5-6 років освоюють способи конструювання виробів, в ігровій формі легко засвоїли такі поняття, як діагональ, розподіл кута навпіл; підрівнюють протилежні сторони і кути; прийоми складання на основі декількох базових форм: трикутник, подвійний трикутник, конверт, повітряний змій та ін. Освоєння дітьми різних базових форм орігамі дозволяє дітям відчути себе сміливішими, безпосередніше, дає повну свободу для самовираження.

Заняття гуртка цікаві дітям ще й тому, що дана діяльність має практичний результат. Готові іграшки-вироби діти обігрують ще й не дочекавшись закінчення заняття, як вже лунають гавкання, квакання, пікання… А з якою превеликою радістю вони біжать дарувати ввечері батькам плоди своєї праці, а я спостерігаючи за цим уже обдумую, чим же їх порадувати цікавим на наступному занятті.

Практична значимість даного гуртка також дуже велика. Роботами дітей можна прикрасити групу, майданчик. Діти можуть подарувати свої вироби друзям, батькам, молодшим діткам, гостям садочка (Додаток 9), із кращих робіт можна організувати виставки. На заняттях гуртка я використовую такі методи як бесіда, розповідь, казка, розгляд ілюстрацій, показ зразка, виконання послідовності роботи, формую уміння працювати за усними інструкціями, читати технологічні карти і схеми виробів. Усі заняття проходять у формі тематичної спільної діяльності, деякі з них подані у додатках (Додатки 5, 6, 7, 8)

 

9

Мені, як педагогові хочеться сподіватися, що оволодіння дітьми орігамі допоможе їм в подоланні труднощів розвитку мови і приведе в комплексі з іншими прийомами дії до якісних змін, тобто розвитку дитини.

Заняття орігамі вводить дитину в дивовижний світ творчості, який дає можливість дитині повірити в себе, свої здібності. Будь-яка робота з папером – складання, вирізування, плетіння – не лише захоплююча, але і пізнавальна. Папір дає можливість дитині виявити свою індивідуальність, втілити задум, відчути радість творчості.

В процесі вивчення орігамі я формую такі види компетентності:

пізнавальна: оволодіння знаннями про папір, його виробництво, види, властивості, способи конструювання з паперу;

практична: оволодіння способами та прийомами складання паперу, формування практичних умінь і навичок виготовлення моделей оригамі;

творча: набуття досвіду власної творчої діяльності, емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток; задоволення потреб особистості у творчій самореалізації;

соціальна: виховання культури праці, формування дружніх стосунків; відчуття відповідальності, колективізму та взаємодопомоги.

Значення орігамі для розвитку дитини :

 • Розвиває у дітей точність рухів пальців рук, удосконалює дрібну моторику, розвиває окомір.
 • Вчить дітей різним прийомам роботи з папером: згинання, багаторазове складання, надрізання, склеювання.
 • Розвиває концентрацію уваги, уміння зосередитися.
 • Стимулює розвиток пам’яті, уміння наслідувати усні інструкції.
 • Знайомить дітей з основними геометричними поняттями: квадрат, трикутник, кут, сторона, діагональ, вершина.
 • Розвиває просторову уяву.
 • Активізує уяву дітей і фантазію.

10

 • Розвиває художній смак і творчі здібності.
 • Удосконалює трудові навички, формує культуру праці, вчить акуратності умінню дбайливо і економно використовувати матеріал, підтримувати порядок на робочому місці.

Мета навчання дітей орігамі :

 • Усебічний інтелектуальний і естетичний розвиток дітей дошкільного віку, підвищення ефективності навчання.

Завдання:

 • Навчати дітей різним прийомам роботи з папером, умінню наслідувати усні інструкції оперувати поняттями, що означають просторові характеристики.
 • Розвивати дрібну моторику рук і окомір, художній смак і творчі здібності.
 • Виховувати культуру праці, комунікативні здібності дітей.

Робота з папером в техніці орігамі заснована на реалізації поставленої мети і впроваджених мною в практику таких принципів:

Принципи реалізації:

Принцип наочності. Передбачає широке уявлення відповідної досліджуваного матеріалу наочності: ілюстрації, зразки, схеми.

Принцип доступності. При ознайомленні дітей з новим пізнавальним матеріалом пріоритетна роль віддається грі.

Принцип послідовності. Передбачає планування досліджуваного пізнавального матеріалу послідовно (від простого до складного), щоб діти засвоювали знання поступово.

Принцип цікавості – досліджуваний матеріал повинен бути цікавим, захоплюючим для дітей, цей принцип формує у дітей бажання виконувати запропоновані види занять, прагнути до досягнення результату.

Принцип тематичного планування матеріалу передбачає подачу матеріалу, що вивчається за тематичними блоками.

11

Принцип особистісно-орієнтованого спілкування. В процесі навчання діти виступають як активні дослідники навколишнього світу разом з педагогом, а не просто пасивно переймають його досвід. Партнерство, співучасть і взаємодія – пріоритетні форми спілкування педагога з дітьми.

Дуже вдалим моментом в роботі з орігамі я вважаю є об’єднання мистецтва слова, декоративно-прикладного мистецтва і мистецтва складання (орігамі): у цей момент діти вчаться творити.

Діючи з предметами і матеріалами, дитина, практично пізнає деякі їх властивості.

Навчання проходить швидко завдяки ігровим методам, які я використовую під час заняття. В основі усього навчання йде гра.

Діти швидко освоюють:

 1. Кількісний рахунок (спочатку разом зі мною, потім самостійно, від правильного або неправильного рахунку залежить кінцевий результат, наприклад, сніжинка з декількох квадратів). Метод роздачі квадратів, коли я навмисне помиляюся в кількості. Кожна дитина перераховує не лише свої квадрати, але і сусідські.
 2. Величину (великий – середній – маленький квадрат, круг, трикутник, прямокутник).
 3. Геометричні фігури. Уся програма побудована на освоєнні геометричних фігур, перетворенні одних в інші, додається творчий порив дітей, прагнення перетворювати предмети.

Діти вчаться не лише працювати з папером, але і розвивається просторова уява, вчаться читати креслення, наслідувати усні інструкції, утримувати увагу на предметі. Діти до кінця навчання уміють уважно вислуховувати завдання, виконувати його, доводити почате до кінця, по одному відповідати на питання, слухати відповіді товаришів, ставити питання за змістом занять, зв’язно розповідати про побачене або почуте.

 

12

Робота з батьками передбачає регулярне індивідуальне консультування, проведення батьківських зборів, спільне виконання робіт батьків і дітей з метою ознайомлення батьків з особливостями орігамі, способами виготовлення виробів і т.д. Розроблено цикл консультацій за темами: «Історія розвитку мистецтва орігамі», «Орігамі в житті дошкільнят», «Вплив орігамі на розвиток мови дошкільників», (Додаток 2, 3, 4)

 

 

 

 

13 

 

2.Технологія навчання дітей дошкільного віку орігамі з опорою на символи-орієнтири

Дітям молодшого дошкільного віку складно сприймати такі визначення як кут, сторона, центр, діагональ, вершина. Тому для успішного оволодіння складання паперу в техніці орігамі я використовую наступні прийоми: на кутах квадрата, які будуть поєднані, малюються метелик і квітка (жук і листок). Дитині пропонується акуратно узяти куточок на якому зображений метелик і “посадити” його на квітку. « – Коли метелик “сяде” на квітку, для того, щоб він “не відлетів” треба пальчиком лівої руки утримувати поєднані куточки, а нігтиком великого пальця лівої руки пропрасувати отриману складку». Таким чином дитина освоює перший найважливіший прийом складання квадрата по діагоналі. Як правило, навіть діти, що мають недостатньо розвинену дрібну моторику пальців, успішно справляються з поставленим завданням. Успішність, доступність надихають дитину, стимулюють продовжувати освоювати нові прийоми складання паперу. Для того, щоб інтерес до орігамі не слабшав, я демонструю можливість виготовлення з паперу іграшок, подарунків для членів сім’ї. Діти із задоволенням включаються в продуктивну діяльність.

Важливо під час застосування будь-якого з прийомів використовувати правильну загальноприйняту термінологію. Навіть при навчанні дітей молодшого віку треба оперувати такими термінами як: кут (називаючи його просторове розташування), сторона, центр, лінія, діагональ. У молодшому віці ці поняття накопичуються в пасивному словнику, що в подальшому полегшує розкрити понятійну сторону термінів, їх засвоєння і уміння застосовувати в діяльності.

Всім відомо, що основна форма, яка використовується в орігамі – це квадрат. Квадрат не лише геометрична фігура, але й еталон, що має постійні характеристики. Під час виготовлення виробу з паперу в подальшій роботі, я даю дітям чіткі конкретні вказівки: візьміть правий нижній кут і накладіть його на лівий верхній… прикладіть нижню сторону до верхньої і т.д. Розуміння і володіння подібними інструкціями розвивають уміння дитини орієнтуватися на

14

 

площині, в тому, що оточує. Уміння дітей орієнтуватися на площині за допомогою опанування орігамі збільшує ефективність навчання дітей письму в клітинці. Адже клітинка – це той же квадрат.  У своїй роботі я послідовно використовую систему “від простого до складного”. Після того як діти освоїли техніку виконання виробів на основі післяопераційних карт, я ввела схеми, доступні дітям.

 Для знайомства дітей з характеристиками квадрата та з іншими основними геометричними поняттями (кут, сторона, трикутник, вершина, діагональ і т.д.) я використовую художнє слово. Робота в техніці орігамі також мені нагадує розвиваючу гру «Квадрат Воскобовича», де цей чарівний квадрат можна перетворити за бажанням в будь-що завгодно. Ця методика мені дуже допомагає, так як я іноді використовую на занятті з орігамі казки про дивовижні пригоди та перетворення квадрата, а діти засвоюють отримані знання в ігровій формі, маніпулюючи «ігровим квадратом» та в той же час просто проводять приємно час.

В своїй роботі я намагаюся дотримуватись чітко встановлених правил.

Правила навчання дітей орігамі:

 1. Заготовки для поробок дошкільнятам готує дорослий.
 2. Чітка форма квадрата.
 3. Папір для виготовлення виробу повинен бути тонкий, міцний, гарно згинатися та кольоровий.
 4. Показ ходу виконання повинен бути на столі (індивідуальна робота) чи на дошці (колективна робота). Якщо поробка показується на дошці, то виріб має бути у два рази більшим чим у дітей.
 5. При показі не має бути зайвих рухів поробкою.
 6. Навчання складати будь-яку поробку має бути поетапним.
 7. Лінії згину виробу мають щільно притискатися.
 8. Поєднувати кути та сторони потрібно чітко.

 

 

 

15

 

 1. Після виготовлення іграшки потрібно використані прийоми повторити для кращого запам’ятовування, це сприятиме подальшому самостійному виконанню поробки дитиною.

У результаті дитина повинна уміти самостійно виготовити виріб від початку до кінця.

Під час навчання дітей орігамі я використовую наступні методи і прийоми : показ з промовлянням дій, усну інструкцію, демонстрацію схеми виконання виробу.

Для створення мотивації використовую ігрові прийоми, проблемні ситуації, рольові ігри.

 

 

 

 

 

 

16

 1. Використання орігамі в різних видах діяльності та в експериментальній діяльності дошкільнят

Виготовлені дітьми і спільно з вихователем вироби спонукають дітей до активного їх використання в театральній, експериментальній, ігровій діяльності.

Використання орігамі в театралізованій діяльності

Фігури, складені з паперу, можна ефективно застосовувати в театралізованій діяльності. Різноманіття і нескладність виконання дозволяє інсценувати такі художні твори: казки “Колобок”, “Ріпка”, “Заяча хатинка”, “Рукавичка” і інші. Діти із задоволенням готують атрибути і персонажі до постановки; те, що вони зробили це самі, спонукає дітей активно користуватися атрибутами театрального куточка, розвиває творчі здібності і психічні процеси. Персонажі, виконані в техніці орігамі, ми використовуємо в різних видах театру : театр на паличках, театр на магнітах. Діти люблять своїх паперових героїв і часто самостійно організовують показ казки або спостережень з навколишнього життя. Діти дбайливо відносяться до фігурок з паперу, проявляють ініціативу, якщо потрібен ремонт або заміна героя. (Додаток 9)

Найбільш яскраві враження дають досліди по знайомству з властивостями паперу в ігровій діяльності. У дослідно-експериментальному центрі зібрана ціла флотилія з паперових човників і корабликів, літачків та вітрячків… Подобаються дітям і ігри з літачками. Для того, щоб гра носила пізнавальний, дослідницький характер я пропоную їм використовувати для складання літачків папір, різний по фактурі, надавати вагу літачкам додатковим вантажем.

Діти із захопленням залучаються до подібних експериментів, придумують багато ігор самостійно, активно роблять припущення і висновки.

Використання орігамі в побуті

 1. Орігамі в інтер’єрі. “Гілка з осінніми листочками”, “Сакура в цвіту”, “Соняшник”, “Два веселих гусі”, «Лісові мешканці», “Голуби миру”, “Зимовий ліс”, натюрморди – “Квіти у вазі”, “Квіти на лугу”, “Жучок сонечко на квітах”.

 

17

 1. Моделювання макетів “Сад каменів в Японії”. При вивченні культури Японії. Альбоми “Орігамі”.
 2. На музичних вечорах, святах, ранках (танці, пісні).
 3. В сюжетно-рольових іграх: “Гра в квітковий магазин” (ромашка, тюльпан, нарцис, айстра, троянда, семипелюсткова квітка).
 4. В дидактичних іграх: “Зоопарк на столі” (відвідувачі, звіри, тварини, птахи, земноводні, зоопарк).
 5. Проведення рухливих ігор з обідками-масками, виконаних з кольорового паперу: “Кіт і миші”, “У ведмедя у бору”, “Гуси-лебеді”, ” Два Мороза ” (зображення тварин на обідках-масках).
 6. Для режисерських ігор. Дитина сама із складених раніше за орігамськими моделями складає сюжет і сама його обігрує.
 7. В театральній діяльності: – пальчиковий театр (голівки орігамки); – настільний театр “Колосок”, “Троє поросят”, “Маша і ведмідь”, “Рукавичка”, “Ріпка” і т.д.
 8. У композиціях на заняттях із зображувальної діяльності і орігамі: “Золота осінь”, “Кіт і лисиця”, “Теремок”, “Морське дно”, “Пташки”.
 9. В українському фольклорі (потішки, загадки, скоромовки, казки).
 10. В ознайомленні з тим, що оточує.
 11. На святах (день Вихователя (букет квітів), день Бабусь, день Матері (Батька), день Захисника, новорічні листівки, валентинки, 9 Травня, день Ангела і т.д.)
 12. На виставках: в середині установи, в групі, на педагогічних, міських ярмарках.
 13. На заняттях по математиці як матеріал для рахунку, так і розпізнавання геометричних понять: трикутник, кут, квадрат, протилежні сторони і кути, ділення на 2, 4 частини, круг.

Іграшки-саморобки мають великі педагогічні можливості. Вони розвивають фантазію і творчість, конструктивне мислення і кмітливість, розширюють ігровий

18

 

досвід, дають знання про навколишній світ, збагачують словник дітей, формують уміння спілкуватися один з одним. Крім того, в процесі праці, руки дітей стають спритнішими, що позитивно позначається на їх розвитку.

Орігамі і медицина як арт-терапія

 • орігамі в змозі впливати на емоційне середовище дитини – це особливо важливо для тих, у кого є різні проблеми спілкування, хто соромливий або навпроти надмірно агресивний.
 • орігамі, ідеальна дидактична гра що розвиває фантазію і винахідливість, логіку і просторове мислення, уяву і інтелект.
 • орігамі при роботі з хворими дітьми іноді стає єдино можливим.
 • любов дітей до складання фігурок різних тварин можна використовувати для боротьби з різними фобіями. Наприклад, малюк боїться вовка, можна запропонувати скласти фігуру вовка методом орігамі. Дитина бачить, що вовк, в порівнянні з ним зовсім маленький, не страшний.
 • в роботі з маленькими дітьми, чудові результати може дати методика твору або переказу казки. В процесі складання фігурки стають своєрідною ілюстрацією розповіді, при цьому дуже важливо, щоб дитина промовляла текст одночасно складаючи аркуш паперу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

Висновки

Поєднуючи риси мистецтва й науково-технічної творчості, орігамі дає можливість встановити органічні зв’язки з іншими шкільними дисцип­лінами: мовою (розвиток усного мовлення при аналізі моделі, придуму­вання казок орігамі), психологією, образотворчим мистецтвом (поняття про ритм, співставлення кольорів, основи композиції, формотворення), уроками трудового навчання, геометрією, кресленням тощо. Орігамі — це унікальний різновид інтелектуальної гри, яка сприяє гармонійному роз­витку образної, логічної та емоційно-вольової сфери людини.

Орігамі активізує розумові процеси. В процесі конструювання у дитини виникає необхідність співвіднесення наочних символів (показ прийомів складання) зі словесними (пояснення прийомів складання) і переведення їх значення в практичну діяльність (самостійне виконання дій).

Діапазон можливостей орігамі великий: від простої дитячої гри до цілого мистецтва, адже орігамі вчить, розвиває, стимулює, удосконалює, згуртовує, і все це лише робота з папером, яка веде у світ фантазій.

Заняття орігамі в умовах дошкільного навчального закладу розширюють коло інтересів і спілкування дітей. Такі заняття не тільки зближують дітей, а й виховують у них комунікативні якості, дозволяють дітям задовольняти пізнавальні інтереси.

Систематичні заняття з дітьми орігамі впливають на всебічний розвиток дитини і сприяють успішній підготовці до шкільного навчання.

 

 

 

 

 

 

 

20

 

Список використаної літератури

 

 1. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю., Все об оригами. – СПб: ООО “СЗКЭО”Кристалл”, 2006 – 272 с., ил.
 2. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю., Кусудамы – волшебные шары. – М.:Аким, 1997. – 64 с., ил.
 3. Бехтерев В.М. Розумом і серцем / В.М. Бехтерев. – М: Видавництво політичної літератури, 1982. – 284с
 4. Гаврилова В.Ю., Усе, що потрібно знати про орігамі. – Х.: “Ранок”, 2011. – 112 ст., іл.
 5. Галерея орігамі:http://www.w3d.ru/gal_orig.htm
 6. Григорович К. М. Навчальна програма гуртка орігамі «Паперове мистецтво»
 7. Жихарева О.М. Орігамі для дошкільнят. Конспекти тематичних занять та демонстраційний матеріал для роботи з дітьми 5-6 років в ДНЗ. М.: Издат. ГНОМ, 2011
 8. Жукова І.В., Орігамі. Фігурки тварин. – Донецьк. : СКІФ, 2011. – 64 ст.,іл.
 9. Копалова Н. Гурткова робота з аплікації та орігамі. – Тернопіль: “Мандрівець”. – 2007. – 80 ст., іл..
 10. Орігамі в Україні. origami.in.ua
 11. Оригамі. Прикраси для оселі [пер. з угор.]. – Х.: Віват, 2015. – 24 с.: іл.. – (Оригамі для всіх).
 12. Орігамі. Подарунки до свят. Олена Ступак. – М.: Айріс-прес, 2010.
 13. Орігамі для діточок/Видання для організації дозвілля (переклад), 2015.
 14. Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина»
 15. Рібцун О.Г., Рібцун Ю.В., Орігамі. Київ, Літера ЛТД, 2010. -32ст., іл.
 16. Рібцун О.Г., Рібцун Ю.В., Навчайся разом з нами робити орігамі. Навчальне видання., Київ, Літера ЛТД, 2010. -32ст., іл.

 

21

 

 1. Роблес М. Оригами для всей семьи [Текст] / пер. с исп. А. Шигимаги. – Харьков, 2010. – 304 с.: ил.
 2. Соколова С. В. Орігамі для старших дошкільнят .: Методичний посібник для вихователів ДНЗ. – СПб.: «Дитинство-ПРЕС», 2010.
 3. Страна мастеров. htth://stranamasterov.ru/
 4. Тарабарина Т.І. Орігамі та розвиток дитини / Т.І. Тарабарина. – Ярославль: Академія розвитку, 1997. – 222 с.
 5. Уроки орігамі від простого до складного. www.origamiart.info/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Додаток 1

Перспективний план роботи гуртка «Світ орігамі» для дітей старшого дошкільного віку

Місяць Тема Завдання Зразок
Вересень  

1.

Знайомство з мистецтвом орігамі

(організаційне)

Знайомство дітей з японським мистецтвом орігамі. Закріпити основні геометричні поняття, властивості квадрата, виявити знаходження кутів, сторін. Вчити складати прямокутний аркуш паперу по діагоналі, відрізати зайвий папір, отримуючи квадрат. Показати дітям виконані власні роботи. Дати можливість дітям доторкнутися та погратись з фігурками. Викликати інтерес до художнього конструювання.  
 

2.

Основні терміни і елементи складання

 

Закріпити основні геометричні поняття (кут, сторона, квадрат, трикутник тощо), збагачувати словник спеціальними терміна-

ми. Показати прості прийоми складання квадрата: навпіл, по діагоналі, центр квадрата, загнути край листа до середини, визначивши її шляхом згинання квадрата навпіл, загнути кути до центру. Розвивати творчу уяву, орієнтир на площині, увагу, пам’ять.

 
 

3.

Основні базові форми «двері», «трикутник» «повітряний змій», «кут»

 

Освоєння самого поняття «базова форма», розрізнення базових форм за назвою, складністю, універсальністю, частотою використання.
4. «Будиночок» Розвивати творчу уяву, логічне мислення, орієнтуван-ня на площині, пам’ять, дрібну моторику, вибір кольору. Виріб доповнювати деталями.  
23
Жовтень  

1.

«Їжачок хитрячок» Навчити дітей складати їжачка з прямокутного аркуша паперу; закріпити навички складання листа в різному напрямку, проглажуючи згини; виховувати посидючість і дбайливе ставлення до матеріалу.  
 

2.

Вітальна листівка для тата (дідуся) «Сорочка орігамі»

 

 

Зробити з дітьми листівку в подарунок татові. Вчити виготовляти вироби з паперу своїми руками. Розвивати дрібну моторику, увагу, творчий потенціал і фантазію дитини. Удосконалювати навички і вміння виконувати інструкції в певній їх послідовності.  
 

3.

«Автомобілі на дорозі»

(колективна робота)

Закріпити вміння складати квадратний аркуш вздовж і поперек, позначаючи допоміжні лінії згину. Орієнтування на папері: правий верхній кут, нижній край, горизонтальна центральна лінія і т.д.; вправляти у вільному виборі кольору.  

 

 

4.

 

«Мухомор»

Використання базової форми «повітряний змій», розвивати творчу уяву, логічне мислення, орієнтування на площині, пам’ять, дрібну моторику пальців.
Листопад  

1.

 

«Букет із осінніх листочків»

Вправляти у вільному виборі кольору (відтінків) паперу при виготовленні листочків. Згинання тонкими смужками з почерговим перекиданням – метод «гармошки». Розвиток дрібної моторики, пам’яті, уваги, посидючості.
2. «Лисичка» Закріплювати вміння отримувати із квадрата трикутники різних величин, розвивати вміння правильно складати згідно інструкцій та розгладжувати згини. Розвиток дрібної моторики, уяви.  
3. «Поросятко» Робота з двома квадратами на основі базової форми «трикутник». Формувати вміння дітей складати аркуш паперу в різних напрямках, різними способами. Розвиток творчої уяви, конструктивного мислення, художнього смаку.  
4. «Маленьке цуценя» Удосконалювати вміння створювати оригінальні тваринки в техніці орігамі. Вчити дітей у квадрата згинати кути рівномірно. Продовжувати вчити оформляти виріб деталями (рот, ніс, очі). Виховувати радість від подарунків, зробленими своїми руками.  
Грудень 1. Вивчення нових базових форм «килимок», «водяна бомба», «подвійний квадрат»

 

Продовжувати вчити дітей нових базових форм. Розвивати вміння складати, утворювати згини, загладжувати.
2. «Сніговичок» Розібрати послідовність виготовлення фігурки сніговика по схемі із квадратів різної величини. Закріпити вміння складати базові форми. Запропонувати дітям самостійно виготовити виріб.  
3. Новорічна листівка

«Ялинонька»

Запропонувати дітям виготовити вітальну листівку для батьків, використовуючи конструктивні вміння. Закріпити форму згину «подвійний трикутник», вправляти дітей в акуратному наклеюванні готових форм.

Развивати прагнення до самостійних дій.

 
4. «Коробочка-цукерниця»

 

Вчити дітей шляхом багаторазового згинання паперу намічати лінії згину і використовувати їх як орієнтир для подальшого виконання роботи.  
Січень 1. «Зірка»

 

 

 

На основі наочних зразків показати дітям різні способи виготовлення зірок з паперу. Запропонувати дітям вибрати колір по бажанню та за зразком створити свою зірочку. Розвивати дрібну моторику пальців, увагу, мислення та інтерес до конструювання.

 

 

 

2. «Ангел»

 

Складання прямокутника  шляхом згинання смужками з почерговим перекиданням до утворення віяла. Доповнювати виріб деталями та декором. Розвивати творчість, уяву, фантазію.  

 

3. «Гномик» Продовжувати вчити дітей робити паперові фігурки з двох деталей, вчити чітко, виконувати інструкції педагога. Розвивати уяву, мислення, увагу, дрібну моторику рук; виховувати посидючість.  
4. Вироби орігамі з використанням попередньо вивчених базових форм

(за задумом)

Вправляти у вільному виборі кольору паперу за смаками. Запропонувати виготовити вироби використовуючи раннє отримані знання. Розвивати дрібну моторику рук і уяву. Уміння правильно згинати і згладжувати лінії листа. Закріпити базові форми: «книжка», «трикутник», «квадрат» та інш.

 

 

 

Лютий 1. «Літачок» Складання основи «водяна бомба», розвивати вміння складати літачок за схемою, розвивати дрібну моторику рук, мислення, орієнтування на папері.  
2. «Валентинка» Закріплювати вміння ділити квадрат на три частини та робити загин листа до середини. Розвивати просторове уявлення та естетичне сприйняття.  
3. «Морське дно» Створення об’ємної аплікації з елементами орігамі. Розвивати навички та вміння створення об’ємної аплікації. Формувати вміння створення фігур в техніці орігамі. Розвивати дрібну моторику дитини, творчі здібності дитини через створення аплікації.  
4. «Квітка тюльпан» З основи «водяна бомба» шляхом утворення послідовних згинів за інструкцією навчити складати квітку. Закріпити прийом надування для надання виробу об’єму. Виховувати інтерес до результатів своєї праці.  
Березень

 

1. Любій матусі вітальна листівка Розширювати вміння дітей створювати композицію з використанням фігурок виконаних в техніці орігамі, застосовуючи отримані раннє навички; закріплювати вміння складати аркуш паперу в певному напрямку. Розвивати естетичне сприйняття, уяву, творчість, акуратність.
2. «Кораблик» Формувати вміння створення фігур в техніці орігамі.

Розвивати дрібну моторику рук, вміння красиво, акуратно складати фігуру. розвивати уяву, пам’ять.

 

 

3. Маски-орігамі Запропонувати дітям виготовити маски для ігор використовуючи раннє отримані знання. Удосконалювати вміння та навички по конструюванню з паперу та користуватися схемами.  

 

 

4. «Кульбабка» Згадати способи складання базової форми «килимок». На її основі навчитись виготовляти просту форму квітки кульбабки. Листочок виготовляється з базової форми «повітряний змій». Виховувати акуратність, самостійність.  
Квітень 1. Пальчиковий театр

 

Розвивати прагнення до конструювання, трансформації одного предмета до іншого, розуміння того, що від творчого ставлення до праці залежить його результат. Виховувати самостійність, акуратність.  

 

2. «Ластівка» Закріпити базову форму «водяна бомба», вміння правильно складати і загладжувати згини. Розвивати точність рухів та дій, терплячість.
3. «Ракета»

 

 

Закріпити вміння дітей скла-дати базову форму «подвійний трикутник. На її основі виго-товити фігурку «ракети». Тренувати в декоративному оздобленні виробів.  
4. Жучок «Сонечко» Продовжувати вчити дітей згинати лист квадратної форми по діагоналі, згинати кути трикутника навскоси, загини загладжувати. Оздоблювати виріб додатковими деталями (очі, крапки). Розвивати просторове уявлення, корди-націю рухів, креативне мислення.  

 

Травень 1. «Голуб миру» Вправляти вміння вирізати силует голуба за контуром та закріпити згин від «себе» і на «себе». Розвивати уяву, почуття форми і пропорції.
2. «Метелик» Закріплювати вміння отримувати з прямокутника меншого розміри цієї ж форми; вміня маніпулювати куточками вверх і вниз за інструкцією. Вправляти у вільному виборі кольору паперу при виготовленні метелика; виховувати посидючість, акуратність.  
3. «Жабка» Ознайомити дітей з найпростішою формою виготовлення жабки, з базової форми квадрат, вміння правильно складати і розгладжувати лінії.  
  4. «Моя улюблена іграшка-орігамі» (за задумом) Запропонувати дітям виготовити вироби використовуючи раннє отримані знання, закріпити базові форми. Розвивати пам’ять, мислення, уяву, фантазію, дрібну моторику пальців.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

Додаток 2

Консультація «Історія розвитку мистецтва орігамі»

Родина орігамі – Японія. Мистецтво складання паперу зародилося в Країні Вранішнього сонця багато століть назад. У далекій давнині орігамі мало релігійне призначення, було храмовим мистецтвом. Виготовлення барвистих фігурок було священним ритуальним дійством. Ними прикрашали статую «багатоликої» і «тисячорукої» богині милосердя Каннон, щоб задобрити її і попросити заступництва.

Японці бачили містичний зв’язок між релігійними ритуалами та виробами з складеного паперу. Адже «ори» означає «складений», а «ками» – «папір» і «бог» одночасно.

Втративши згодом своє ритуальне призначення, орігамі вийшло за межі храмів і досягло імператорського палацу. Уміння складати з паперу вважалося у придворних одним з ознак гарної освіти і вишуканих манер. В ті часи папір був матеріалом рідкісним і дорогим. Фігурки орігамі служили гербом і печаткою в деяких знатних сім’ях.

Пізніше мистецтвом складання з паперу стали займатися, в основному, жінки і діти. Воно стало частиною традицій і звичаїв, прикрасою японського побуту, карнавальних ходів, народних свят. У другій половині XIX століття орігамі перейшло межі Японії. У країнах Європи почали знайомитися з класичними фігурками, виконаними в техніці орігамі.

Бурхливий розвиток орігамі почався тільки після другої світової війни, головним чином, завдяки зусиллям всесвітньо відомого майстра – орігаміста Акіри Йошізави. Цей дивовижний чоловік народився в 1911 році. Під час другої світової війни він був службовцем військового заводу. Саме тоді у нього дозріло рішення надати традиційному в Японії мистецтву складання нового звучання. Він зробив орігамі авторським, придумавши сотні оригінальних фігурок. Саме він винайшов єдину універсальну систему знаків, за допомогою яких можна записати схему складання будь-якої фігурки.

31

Додаток 3

Консультація для батьків «Орігамі в житті дошкільнят»

Орігамі- японське мистецтво складання паперу. Воно привернуло увагу багатьох жителів різних країн, в тому числі і педагогів, так як є не тільки захоплюючим способом проведення дозвілля, а й засобом вирішення багатьох педагогічних завдань. Зокрема розвитку дрібної моторики. Удосконалюючи і координуючи рухи пальців і кистей рук, орігамі впливає на загальний інтелектуальний розвиток дитини, в тому числі і на розвиток мови.

Цей вид мистецтва сприятливо впливає на розвиток уваги і формування пам’яті: діти запам’ятовують терміни, прийоми і способи складання, у міру потреби відтворюють збережені в пам’яті знання і вміння.

Необхідно створити умови, при яких в доступному для дітей місці знаходилося б все необхідне для виготовлення виробів: папір різного кольору і розміру, ножиці, клей, післяопераційні карти, книги зі схемами по виготовленню паперових фігурок.

Створення таких умов спонукає дітей до активної продуктивної діяльності. Вони із великим задоволенням майструють фігурки (причому з однаковим інтересом роблять їх з великих і маленьких квадратів, створюють різноманітні композиції і ін.)

Педагогу необхідно регулярно переглядати разом з дітьми все те, що їм вдалося зробити. При цьому потрібно демонструвати щиру зацікавленість позитивно оцінювати творчу ініціативу кожної дитини незалежно від отриманого результату.

Виготовлені вироби діти можуть забирати додому, дарувати малюкам і т. д. Колективні роботи знайдуть своє місце в оформленні інтер’єру групи і всього дошкільного закладу.

Діти відкриваю дивовижний світ творчості, виявляють фантазію, розвивають смак. Паперові вироби допомагають встановити добрі відносини з дітьми, створити атмосферу відкритості та довіри. Велику радість приносить дітям

32

 

оживляння іграшки: метелик прокинувся, він прилетів повідомити, що настає весна; заєць притиснув вушка, сховав лапки – йому холодно; квіти прокидаються, значить настав ранок. У такій атмосфері діти розкріпачуються, охоче складають казки і з задоволенням роблять іграшки. Дорослий і вихователь лише допомагає в роботі з виготовлення іграшок. Кожна наступна іграшка доповнює попередню, підказує нові ігрові дії; активізує творчу діяльність і ігровий досвід дітей, відкриває перед ними перспективу подальшого розвитку гри. Діти вільно орієнтуються в геометричних формах, розуміють їх відмінні риси.

Шлях від площинних форм до об’ємного художнього образу буває довгий і важкий. При подальшому навчанні дитини в школі нерозвинена дрібна моторика пальців рук може привести до неуспішності, з’явиться невпевненість в своїх силах.

Таким чином, заняття орігамі:

-дисциплінують;

-виховують посидючість, відповідальність, акуратність, дбайливе ставлення до предметів і матеріалу;

-сприяють формуванню добрих почуттів до близьких і дають висловити ці почуття, адже орігамі дозволяє зробити подарунок своїми руками;

-впливають на формування самостійності, впевненості в собі, самооцінки;

-дозволяють дітям випробувати свої можливості і проявити здібності:

а) конструктивні – при створенні фігурки з одного аркуша паперу шляхом його неодноразового складання, при виготовленні фігурки в техніці орігамі з декількох деталей і з’єднаних за допомогою клею;

б) зображувальні – за рахунок часткового або повного домальовування деталей, використання методу аплікації, застосування кольорових поєднань, чергування кольору;

в) творчі – оригінальне застосування відомих моделей; винахід варіацій класичних моделей; винахід своїх фігурок;

г) оформлюючи – оформлення листівок, приміщень до свята;

 

33

 

д) театральні – обігрування складних моделей, інсценування з їх допомогою сюжетів творів дитячої літератури.

Мистецтво орігамі, як і будь-яке мистецтво не знає кордонів, воно постійно розвивається. В Японії найпростіші іграшки з паперу можуть складати навіть маленькі діти, а моделюванням і виготовленням складних фігурок, що складаються часом з багатьох частин-сегментів, займаються фахівці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

Додаток 4

 

Консультація для батьків «Вплив орігамі на розвиток мови дошкільників»

Орігамі («орі» – згинати, «гами» – папір) японське мистецтво складання з паперу, користується великою популярністю, завдяки своїм цікавим і розвиваючим можливостям. Орігамі – диво, диво і звичайно, гра.

Варто згадати Фрідріха Фребеля, відомого німецького педагога, творця перших дитячих садків. Саме він вперше почав пропагувати орігамі, як дидактичний матеріал для пояснення дітям деяких простих правил геометрії. Він говорив: «Орігамі це коли з однієї деталі складається тисяча і тисяча різноманітних фігурок. Нескладні прийоми складання і безмежна фантазія людей здатна створити з допомогою орігамі цілий особливий світ, радісний, веселий, добрий і ні на що не схожий»

В.М. Бехтерєв писав: «що рух рук тісно пов’язаний з мовою і її розвитком» . Гіляровський В. А. зазначав, що «запізнілий розвиток мовлення у свою чергу в більшості випадків представляє частковий прояв загального недорозвинення моторики».

Правильна, добре розвинена мова є одним з основних показників готовності дитини до успішного навчання в школі. Спочатку розвиваються тонкі рухи пальців рук, потім з’являється артикуляція складів. Розвиток і поліпшення мови стоїть у прямій залежності від ступеня сформованості тонких рухів пальців рук. Якщо розвиток рухів пальців відстає, то затримується і мовленнєвий розвиток.

Тренування ручної спритності сприяє також розвитку таких необхідних умінь і якостей, як підготовка руки до письма (в дошкільному віці важлива саме підготовка до письма, а не навчання, оскільки раннє навчання часто призводить до формування неправильної техніки письма).

Дошкільний вік – яскрава, неповторна сторінка в житті кожної людини. Саме в цей період встановлюється зв’язок дитини з провідними сферами буття: світом людей, природи, предметним світом. Відбувається прилучення до культури, до

35

 

загальнолюдських цінностей. Розвивається допитливість, формується інтерес до творчості.

Постійний рух дитини вперед, поява нового, про перехід найпростіших реакцій до більш складних і обдуманих дій, оволодіння промовою, виникнення перших проявів самостійності все це факти, що характеризують розвиток дитини. Проходить шість років, і дитина виявляється на порозі школи. До цього часу вона повина оволодіти значним колом знань, умінь і навичок. Її сприйняття, пам’ять, мова, мислення повинні придбати довільність, керованість. Дитина має оволодіти, здатністю діяти свідомо, підпорядковуючи одні спонукання іншим, у неї повинні сформуватися початкові форми вольового управління поведінкою.

Вище сказане дозволяє виділити ряд переваг орігамі як засобу інтелектуального та естетичного виховання дітей дошкільного віку. До них можна віднести:

 • Доступність паперу як матеріалу, простота його опрацювання приваблюють дітей. Вони оволодівають різними прийомами і способами дій з папером, такими, як згинання, багаторазове складання, надрізання, склеювання.
 • Орігамі розвиває в дітей здатність працювати руками під контролем свідомості, у них удосконалюється дрібна моторика рук, точні рухи пальців, відбувається розвиток окоміру.
 • Орігамі сприяє концентрації уваги, так як змушує зосередитися на процесі виготовлення, щоб отримати бажаний результат.
 • Орігамі має величезне значення у розвитку конструктивного мислення дітей, їх творчої уяви, художнього смаку.
 • Орігамі стимулює і розвиток пам’яті, так як дитина, щоб зробити саморобку, повина запам’ятати послідовність її виготовлення, прийоми і способи складання.
 • Орігамі активізує розумові процеси. У процесі конструювання у дитини виникає необхідність співвіднесення наочних символів (показ прийомів)

 

36

 

 • складання) зі словесними (пояснення прийомів складання) і переклад їх значення в практичну діяльність (самостійне виконання дій).
 • Орігамі вдосконалює трудові вміння дитини, формує культуру праці.
 • Орігамі сприяє створення ігрових ситуацій. Склавши з паперу маски тварин, діти включаються в гру-драматизацию по знайомій казці, стають казковими героями, здійснюють подорож у світ квітів і т. д.

У процесі складання фігур орігамі діти познайомляться з основними геометричними поняттями (кут, сторона, квадрат, трикутник тощо), одночасно відбувається збагачення словника спеціальними термінами. Діти зможуть легко орієнтуватися в просторі і на аркуші паперу, ділити ціле на частини, що необхідно дітям дошкільного віку. Крім цього діти дізнаються багато нового, що відноситься до геометрії та математики.

Заняття орігамі в умовах дошкільного навчального закладу розширюють коло інтересів і спілкування дітей. Такі заняття не тільки зближують дітей, а й виховують у них комунікативні якості, дозволяють дітям задовольняти пізнавальні інтереси.

Систематичні заняття з дітьми орігамі впливають на всебічний розвиток дитини і сприяють успішній підготовці до шкільного навчання.

 

 

37

 

 

Додаток 5

Конспект інтегрованого заняття у старшій групі

 “Підводне царство” (колективна робота)

 Мета: Сприяти залученню дітей до краси підводного світу в різних його художніх образах. Спонукати дітей створювати загальну композицію у поєднанні з технікою орігамі та аплікацією, домагаючись цілісності, художньої виразності. Закріпити прийоми згинання, дотримуватись симетрії, вміння визначати середину квадрата; вміння брати участь у колективній роботі, знаходити місце своєму зображенню в загальній композиції. Розвивати фантазію, уяву. Закріплювати почуття гордості і задоволення результатами праці. Збагачувати мовлення дітей словами і епітетами.

Матеріал: різнокольоровий папір на вибір дітей, квадрати та прямокутники, ножиці, клей, клейонки, серветки, готові рибки-зразки, ватман блакитний тонований.

І. Вихователь: – Діти, як називається наше місто?

– Ви коли-небудь, відпочивали на березі річок нашої Хмельниччини?

– Біля якої річки або озера ви відпочивали? (відповіді дітей з власного досвіду).

– А назви яких морів ви знаєте? (відповіді дітей. Вихователь підводить дітей до тканини синього або блакитного кольору).

– Уявіть, що це море (звертає увагу на тканину синього кольору). І ми з вами опинилися на березі синього моря. Пропоную вам вдихнути запах моря (пропонується дітям понюхати запах розчинної у воді морської солі).

– Приємний цей запах? Які почуття вона у вас викликає? (відповіді дітей).

– Пропоную лягти на килим, закрити очі і уявити, ніби ви лежите на березі теплого моря. (Проводжу аутотренінг, під музику для релаксації: “Морський бриз”).

Розслабтеся, руки лежать вільно вздовж тулуба, не напружені. Яскраво світить сонце, дме легкий вітерець,ви вдихаєте його чисте, свіже повітря. Злегка гойдаються хвилі, перед вами гордо кружляють чайки. Вам добре і

38

 

приємно, поруч зі вами ваші друзі, ви хочете з ними дружити, спілкуватися, жити в світі. Ви раді, що зустрілися з дивовижним і прекрасним світом.

Вихователь: Відкрийте очі, присядьте навпочіпки, подивіться на наше море.

(Слайд №1, 2) Іноді море тихе, покійне, як зараз:

“Не шумить воно, не хлюпоче,

лише ледь, ледь тріпоче.

І в блакитній далі,

Ніжний плескіт хвилі …”

-Давайте уявимо, як море ледь, ледь тріпоче:(діти беруть тканину за краї і злегка її колишуть). Але море не завжди спокійне. Як тільки підніметься сильний вітер, шторм (Слайд №3, 4) море стає бурхливе.

“Море надується бурливо, зашумить, підніме вий.

А вже підкинуту піну розбризнув вітер на льоту…”

-Уявіть, що наше море расплескалось, піднялися високі хвилі(діти встають, сильніше колишуть тканину). Не легко доводиться і підводним мешканцям в такі хвилини. Але ось, море заспокоїлося. Давайте ми з вами, спуститися на дно морське і поспостерігаємо, за підводними мешканцями. Закрийте очі, затисніть ніс, присядьте навпочіпки. Відкрийте очі. Ось ми з вами опинилися в підводному царстві. (Слайд №5).

– Кого ви тут бачите? (відповіді дітей: багато риб, медуз, крабів, черепашки, підводні скелі). (Слайд №6)

– Які риби пропливають повз вас? (відповіді дітей: дельфіни, риба-пила, камбала, морський коник, морський півень, риба клоун). (Слайди з №7 по №13).

-Що необхідно рибкам, щоб у воді, вони себе почували себе комфортно, могли нормально жити? ( відповіді дітей: морські водорості, які виробляють кисень; підводні скелі, каміння – за які риби ховаються).

-У нашому підводному царстві нудно і не цікаво. Давайте будемо заселяти його підводними мешканцями.

 

39

 

ІІ. Показ. Дітям пропонується два варіанти виготовлення рибок: метод повного складання виробу і метод «гармошки». Послідовний показ виконання та пригадування уже знайомих прийомів орігамі. Діти самостійно вибирають колір та яку рибку будуть складати. Здійснення індивідуальної роботи та вказівок на занятті.

Оформлення колективної роботи. Декілька дітей, які першими закінчили свої вироби, малюють на ватмані водорості, камені простими олівцями. 2-3 дитини способом обривання з кольорового паперу аплікують намальоване. Усі діти виконують колективну роботу.

ІІІ. Підсумок заняття та обговорення. Під аудіо запис діти імітують рухи підводних мешканців.

 

40

 

Додаток 6

Конспект заняття в старшій групі «Казка-орігамі про Нарциса і Троянду»

 

Програмовий зміст: викликати інтерес до казки; закріпити поняття «ромб» та інші геометричні фігури; знаходити спільні та відмінні ознаки між фігурами; вправляти у вмінні правильно складати за вказівкою і послідовно. Розвивати слухову увагу, творчу уяву, пам’ять; виховувати ініціативу.

Матеріал: квадрат 18х18 помаранчевого кольору, фломастери, зображення нарциса і троянди.

Хід заняття

 • Діти, ви любите казки? А які саме? Назвіть їх. Сьогодні я вам розповім незвичайну казку-орігамі але спочатку відгадайте дві загадки.

 

Посадила в квітнику                    Що за квіточка пахуча,

Квітку ніжну та струнку,            Дуже гарна та колюча,

Жовті ніжні пелюстки,                Рвать себе не дозволяє,

Зеленесенькі листки.                   Колючками всіх лякає.

В квітнику у мене зріс

Гордий красень…Це? –

 

 • Молодці, ви здогадались, що це нарцис і троянда. Отож моя казка буде про ці гарні квіти, а хто їм допоміг ви зрозумієте, як послідовно за моїми вказівками будете виконувати певні дії з папером. Перед вами лежить уже вам знайомий квадрат, поверніть його так, щоб він став ромбом до вас.

 

 

41

 

 1. Любі діти. Уявіть собі, що цей аркуш – велика галявина, на одній стороні якої росте Нарцис, а на іншій – Троянда. Беремо фломастер і малюємо на протилежних кутках ромба наших героїв – на одному куточку квадратик, а на протилежному, що по діагоналі – кружечок.
 2. І тут на галявину налетів сильний вітер. Він вирвав Троянду з корінням, підняв її на своїх крилах і переніс прямо до Нарциса.

Складаємо ромб навпіл

 1. Нові сусіди познайомились і сподобались один одному. Вони росли пліч-о-пліч, замріяно хитали голівками на вітрі, дружно складали свої бутони, коли на долину опускалась ніч. Це тривало, поки на галявину не прийшла одна дівчинка. Їй сподобалась красуня-Троянда і вона зірвала її і взяла з собою, на високу гору.

Кладемо трикутник так, як ніби це гора

 1. Дівчина посадила Троянду в своєму саду. Квіточці стало дуже самотньо без коханого Нарциса і засумувавши, вона написала йому повідомлення. Але не знаючи, де саме зараз її галявина, Трояндa скинула з себе дві пелюстки.

Дві пелюстки – нижні кути вироба. Загинаємо їх до верхівки трикутника

 1. Ці пелюстки самотня Троянда пустила в різних напрямках, один на південь, другий на північ. Тут розводимо кути трикутника в сторони.
 2. Але не змогли пелюстки дійти до Нарциса. На їх шляху став дрімучий ялинковий ліс. Перевертаємо фігуру трьома гострими кутами вгору. Це щось на зразок дерев лісу.
 3. Так і проходили сумні дні Троянди. Вона все чекала звістки від Нарциса, але її все не було. Раптом на її щастя з нізвідки з’явився цікавий звір. Не міг він пройти повз сумну квітку і з радістю зголосився допомогти, дізнавшись від Троянди, де залишився її коханий Нарцис.

Складаємо смужку на орігамі

 1. Звір миттю кинувся до Нарциса з важливою новиною. Дорога то звужувалась, то розширялась. Розкриваємо смужку, змінюючи її початкову ширину.

42

 

 1. І тільки тоді, коли стемніло, наш герой знайшов Нарциса. Ось тільки з ним трапилось теж саме, що й з бідною Трояндою: інша дівчинка зірвала квітку, щоб посадити її на своєму городі. Звірятко відчайдушно почало розповідати, що не варто це робити, що на високій горі Нарциса чекає кохана, але дівчинка не знала мови тварин, і тому не зрозуміла. Тоді Звірятко мордочкою вказало на дорогу і, махнувши хвостиком, покликало за собою.Тепер робимо звіряткові мордочку і відгинаємо хвіст. Як ви вже здогадалися, це дитяча складалка лисенятка.
 2. Так звірятко і привело дівчинку прямо в гості до її подружки. Вони побачили Троянду, Нарциса і відразу все зрозуміли. Нарциса було посаджено біля коханої, а рятівник квітів став героєм дня і отримав кілька смачних горіхів.

– Діти, подивіться на іграшку, і відгадайте, хто це?

Відповіді дітей.

Далі переходимо до аналізу робіт, створюємо виставку та милуємось дитячими робота

43

 

Додаток 7

Конспект заняття в старшій групі «Новорічна вітальна листівка»

Мета: вчити складати ялинку використовуючи техніку орігамі, та створювати вітальну новорічну листівку. Закріпити вміння складати базову форму «водяна бомба», чітко загладжувати згини. Розвивати композиційні навички, творчі здібності, окомір, дрібну моторику рук, акуратність в роботі з клеєм. Виховувати посидючість, уміння уважно слухати та діяти за вказівками вихователя, бути активними та викликати бажання робити подарунок власноруч.

  Матеріали: готова листівка, зелені квадрати трьох розмірів, паєтки для декору, клей, серветки.

Хід заняття

Вихователь: Діти, яка зараз пора року? А ви любите зиму? Чому?(Відповіді дітей) Яке свято діти найбільше полюбляють взимку? Так, Новий Рік, і він уже наближається. Ми з вами сьогодні зробимо новорічну вітальну листівку. Зробити це не складно. Ялинонька складаєтьься із базової форми водяна бомба. Хто може показати цю базову форму, щоб усі згадали? (Діти показують).

Починати наклеювати складені фігури потрібно з великої, потім середню злегка накладаючи на велику і в кінці маленьку.(Показую дітям виконання та послідовність).

А тепер ви можете розпочинати складати з великого квадрата.

На протязі заняття здійснюю індивідуальну роботу.

 

Виставка дитячих робіт та аналіз.

 

 

 

44

 

Додаток 8

Конспект заняття в старшій групі «Снігурі прилетіли»

Мета: вчити дітей передавати образ снігура в техніці орігамі, закріплювати вміння отримувати із квадрата трикутники, дотримуватись вказівок та послідовності у виконанні роботи. Розвивати естетичне сприйняття. Виховувати дбайливе ставлення до птахів, любов до живої природи і бажання піклуватися про птахів; акуратність та уважність.

Матеріал: зразок вихователя, квадрат 14х14 (кольоровий на дві сторони – чорний, червоний), готові очки, клей, серветки.

Хід заняття

– Скажіть, діти, яка зараз пора року?

– А яких птахів взимку на вулиці ми можемо побачити?

– Як одним словом можна назвати птахів, які залишилися зимувати з нами?

– Молодці! А тепер відгадайте загадку. Розгадавши її, ви дізнаєтеся, кого ми сьогодні будемо майструвати.

Крізь зимові заметілі
Пташенята прилетіли.
В них червоні гарні груди –
Ніби яблука усюди
Хтось розвісив у дворі.
Звуться пташки… (Снігурі)

– Молодці! Знайомтеся – це снігур. Показ ілюстрацій. Снігур отримав свою назву за те, що він прилітає до нас разом зі снігом, і живе всю зиму. Снігур – красива, спокійна пташка. Подивіться уважно, і запам’ятайте, як він виглядає. Верхня частина голови, крила і хвіст у нього чорні. А грудка, черевце і щоки червоні. Дзьоб у снігура короткий, товстий.

 1. Фізкультхвилинка «Снігурі»

Ось на гілках подивися, (Руками ляскають себе по боках)

В червоних майках снігурі.( Показують грудки)

45

 

Розпустили пір’ячко,( Руки злегка в сторони, )

Гріються на сонечку.( Ворушать пальчиками)

Головою крутять, крутять, (Повороти головою вправо, вліво)

Полетіти вони хочуть. (Біжать по колу, змахуючи руками)

Киш! Киш! Полетіли!

 1. Розгляд зразка.Показ послідовності складання орігамі снігура. Дітям надається папір з однієї сторони чорний, а з іншої червоний. Повторення послідовності складання виробу.
 2. Продуктивная діяльність дітей.Організація виставки робіт.
 3. Підсумок. Аналіз та підсумок заняття.

– Як називається цей птах? (Снігур)

– Назви, що є у птаха? (Тулуб, крила, голова)

– Якого кольору пір’я у снігура? (Червоні і чорні)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46