Звіт керівника закладу Бабій Н.Д. перед колективом та громадскістю

Рубрики (Сторінка директора, Фінансова звітність) Автор Русенко-Бабій Наталія | 30-07-2018

Звіт завідувача

Хмельницького дошкільного навчального закладу № 21 «Ластівка»

Бабій Наталії Дмитрівни

перед колективом та громадськістю  за 2017-2018 н.р.

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти та науки України № 178 від 23 березня 2005р. «Про затвердження Примірного положення про по рядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю»

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідуючої, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації .

Завдання звітування:

– забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом;

– стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником навчального закладу відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

 1. ПЕРСОНАЛЬНИЙ ВНЕСОК КЕРІВНИКА У ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ.

 

Дошкільний навчальний заклад №21  здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

 • Конституція України
 • Закон України «Про освіту»
 • Закон України «Про дошкільну освіту»
 • Закон «Про мови в Україні»
 • Закон України «Про охорону дитинства» №2402-ІІІ від 26.04.2001
 • Положення про дошкільний навчальний заклад. Постанова КМУ №.305 від 12.03.2003
 • Конвенція ООН про права дитини
 • Базового компонента дошкільної освіти (2012)
 • Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді.
 • Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів. Наказ МОЗ України від 24.03.2016р № 234
 • Положення про атестацію педагогічних кадрів України зі змінами та доповненнями. Наказ №930 від 06. 10.2010
 • «Планування роботи в дошкільному навчальному закладі». Інструктивно- методичний лист МОНУ №1/9-455 від 03.07.2009
 • Інструктивно-методичні рекомендації МОНУ «Організація освітньої роботи в дошкільних навчальномих закладах у 2016-2017 н.р.».
 • Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах.
 • «Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок». Наказ МОНУ №509 від 11.09.2002
 • Методичні рекомендації «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах»
 • Положення «Про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу» наказ МОН молоді та спорту № 398 від 26.04.11 р.

А також, відповідно до власного Статуту,  Програми розвитку та річного плану роботи дошкільного навчального закладу № 21.

 

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку, забезпечення дошкільною освітою дітей, створення умов для їх психофізичного, розумового, естетичного розвитку, корекції психофізичного розвитку особливих дітей.

Діяльність та пріоритетні напрямки закладу направлені на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні, формування у дошкільників першооснов національної свідомості, виховання ціннісного ставлення до рідної мови, українських традицій,  забезпечення системного підходу до охорони життя та збереження здоров’я дітей, особлива увага до дітей які мають особливі освітні проблеми.

Управління дошкільним закладом здійснюється його засновником та Департаментом освіти та науки Хмельницької міської ради. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснюю я  завідуюча, згідно з Статутом затвердженим рішенням 15-ої сесії Хмельницької міської ради від 31.05.2017 року.

 • Вжиті завідуючою дошкільним навчальним закладом заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку

Дошкільний навчальний заклад розрахований на 178 місць, а в 2017 – 2018 н.р виховувалися 280 дітей дошкільного віку.

Групи комплектуються залежно від умов роботи закладу та віковими ознаками.

У дошкільному закладі функціонують 9 груп:

 • група – раннього віку;

2 групи –  для дітей 4-го року життя;

3 групи – для дітей 5-го року життя;

3 групи –  для дітей 6-го року життя;

7 груп загального розвитку та 2 спеціальні групи для дітей з порушенням мови.

У 2017-2018 н.р у закладі перебувало 91 дитина 5-6 річного віку (три вікові групи). З них 8 дітей, батьки якої не виявили бажання віддавати їх до школи. З проханням про влаштування дітей 5 річок в ДНЗ з нового навчального року звернулося 4  громадяни.

Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.
Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:
– музична зала;

– методичний кабінет;

– медичний кабінет та маніпуляційна;

– спортивний зал;

– 2 кабінети вчителів-логопедів;

– кабінет практичного психолога

– кабінет вчителя англійської мови

– прогулянкові майданчики для кожної вікової групи,

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується і погоджується з Департаментом освіти та науки  Хмельницької міської ради.

Розподіл навчального навантаження побудований з урахуванням максимально допустимого навантаження на дітей упродовж тижня. При цьому, освітній процес базується на поєднанні різних видів занять: фронтальних та групових при умові, що тривалість фронтальних занять не повинна перевищувати 15-35 хвилин (відповідно віку дітей), групових -15-30 хвилин, що дає можливість додержуватися регламенту навчального часу в день на одну дитину.

 

1.2. Були створені умови та вжиті заходи щодо запровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Плануваня роботи в дошкільному закладі здійснюся відповідно до Інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах». Саме річним планом регламентувалася організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базового компоненту дошкільної освіти (нової редакції). Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує  методичний кабінет, який є науково–методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально–методичною літературою. Під керівництвом вихователя–методиста Слободян Н.В. педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями: “Дошкільне виховання”, “Палітра педагога”, комплект “Зразковий дошкільний заклад”, у складі якого журнали «Практика управління дошкільним закладом», “Вихователь–методист дошкільного закладу”, “Музичний керівник”, «Практичний психолог» та “Коза – диск”. Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, міні МО, використання кращого досвіду вихователів нашого ДНЗ, міста, інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації.

Всього  педагогічних  працівників у ДНЗ – 25  із  них:

мають повну  вищу  освіту – 16

 

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ  РІВЕНЬ  ПЕДАГОГІЧНИХ  ПРАЦІВНИКІВ

Педагогічне звання «Старший вихователь» – 1

Педагогічне звання «Вихователь-методист» – 4

Спеціаліст  вищої  категорії – 5

Спеціаліст І категорії – 2

Спеціаліст  другої  категорії – 4

Спеціаліст – 5

Тарифні  розряди – 9

У 2017-2018 році було проатестовано 8 педагогів з 25 педагогів. За результатами атестації  присвоєно:

 • педагогічне звання «Вихователь-методист» – 2 педагогам,
 • кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» – 1 педагогу,
 • кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії» – 1 педагогу,
 • кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії» – 2 педагогам,
 • підтвердили 11 тарифний розряд – 2 педагога

 

 

 

ВЖИТІ КЕРІВНИКОМ ЗАХОДИ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДНЗ

Для створення оптимальних умов перебування дітей в дошкільному закладі матерільно-технічна база постійно удосконалюється і модернізується, а саме в 2017-2018 н.р.:

З міського бюджету:

 1. На поточний ремонт харчоблоку виділено – 195 419 грн.
 2. Замінена вентиляційна система – 72 000 грн
 3. Послуги по приєднанню до електромережі – 118 053 грн.
 4. Закуплено посуд на харчоблок – 4 593 грн.

На бюджет розвитку виділено 103 840 грн. на закупку електрообладнання на харчоблок, а саме електроплити, електром’ясорубку, шафи жарочні, сковорода електрична, машина для переробки овочів, ванни мийні.

Окремо були закуплені на кошти з спеціального фонду:

– нержавіючі столи –3 984 грн. ( 2 шт.)

– стелажі металеві  – 8 760 грн. (2 шт.)

– електроваги – 3 060 грн. (2 шт.)

З міського бюджету на 2017р. було виділено 27 400 тис.грн. це з розрахунком 100 грн. на дитину.

На ці кошти планується провести реконструкцію спортивного залу: збільшити розмір залу за рахунок кабінету психолога, замінити шпалери, оновити стелю, домонтувати частково лінолеум, замінити освітлення на енергозберігаюче. З цих коштів виділені гроші на переобладнання психологічного кабінету. В травні були закуплені будівельні матеріали на суму 20 178 грн.

Також на ці кошти закуплені двері та замки в групові кімнати закладу на суму  6 293грн.

Окремо в спортивну залу закупили спортивний інвентар на суму – 10 070 грн. Зокрема:

Гімнастичні лави з залізними ніжками (2 шт.), килимок «Абетка», сітка огороджувальна на вікна, шведську стінку дерев’яну дитячу з турніком.

З МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

Загальний обсяг видатків – 5 074 954грн 04 коп.

Заробітна плата та нарахування – 3 488 203 грн

Енергоносії – 557 453 тис.  грн:

На харчування –  393 277 тис. грн

Інші поточні видатки – 636 021 тис. грн

Було придбано:

Матраци, рушники (наматрасніки) – 11 699 грн

Миючі засоби, туалетний папір – 43 910 грн

Новорічні подарунки – 5 734 грн

Меблі дитячі (ліжка 2-х ярусні) – 37 100 грн

Медикаментів  2961 грн.

Оплата послуг крім комунальних: 512 242 грн:

Поточний ремонт харчоблоку  – 195 419 грн.

Приєднання до електромереж харчоблок – 118 035 грн.

Послуги інтернету.звязку – 762 грн.

Встановлення пожежної сигналізації – 119 981 грн.

Технічне обслуговування сигналізації – 1 720 грн.

Вивіз сміття – 3 154 грн

Дератизація – 1169 грн

Ремонт вентиляційних мереж – 72 000 грн та 12 761грн з спецкоштів

 

На кошти спеціального фонду були придбані :

 1. Закуплено м’якого інвентарю (матраци, наматрацники, ковдри, подушки)-5 254
 2. Придбано пилосос на прибирання кабінетів та залів – 2 082 грн
 3. Для роботи під час ремонтів придбано перфоратор – 1 332 грн.
 4. Придбано спецодяг для працівників харчоблоку та медичних сестер – 1 140 грн
 5. Замінено лампи на енергозберігаючі та встановлено датчики руху і подачі освітлення.
 6. Замінено 11 вхідних дверей та ручок в усі приміщення група в закладі.
 7. Встановлено двоє вхідних дверей в центральні входи закладу.
 8. Створено сайт закладу
 9. Проведена атестація робочих місць – 4000
 10. Зроблене видалення аварійних дерев (береза, ясен та омолоджування дерев) – 5 120 грн.
 11. Закуплено канцтовари для користування працівниками закладу на суму –

7 458 грн.

 1. Придбано посуд – 4 593 грн.
 2. Будівельних матеріалів – 42 343грн
 3. Підписка періодичної літератури – 7 314 грн.
 4. Технічне обслуговування вогнегасників – 1 508 грн.
 5. Повірка лічильників, вагів, димоходів – 4 215 грн.
 6. Послуги звязку – 3 423 грн.
 7. Технічне обслуговування сигналізації – 1 720 грн.
 8. Закуплено ножі десертні (для старших груп) та ложки для дітей (раннього віку) – 1 455 грн
 9. Укладена бруківка біля фасаду закладу.
 10. Здійснено реконструкція та ремонт вуличних сходів з обох боків закладу.
 11. Зроблено капітальний ремонт стіни в підвальному приміщені.
 12. Закуплено інвентар для двірника та сторожів (лопати, льодоруб, мітли, рукавиці)
 13. Перефарбовано стіни в коридорах закладу.
 14. Триває встановлення домофону – 8 470 грн.
 15. Закуплені будівельні матеріали, для відновлення кухонного приміщення в групі № 9.
 16. Замінено старий шифр на профнастил – 1890 грн.
 17. Закуплено фарбу та емаль на ремонтні роботи під час літніх ремонтів 2018 року.
 18. Борт тротуарний для оздоблення клумб на фасаді закладу – 3 588 грн.
 19. Гранітний відсів – 3 495 грн.
 20. Виготовили табличку «Кнопка виклику» з шрифтом Брайля – 270 грн.

 

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ –  597 227 грн.

 

Придбання обладнання на харчоблок – 88 550 грн.

М’ясорубка – 15 290 грн.

Капітальний ремонт ігрових майданчиків – 493 387 грн.

Технагляд (документація)  – 982 грн.

Ремонт та облаштування майданчиків – 492 404 грн.

Додатково  в травні 2018року закупили гранітний відсів для завершення благоустрою спортивних та ігрових  майданчиків – 3 495 грн.

 

ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ

 БАТЬКІВСЬКИЙ ФОНД  37 040 грн:

Канцтовари – 19 184 грн.

Рушники, постільна білизна – 5 172 грн.

Ролети в спальню – 800 грн.

Іграшки – 942 грн.

Госптовари – 4 466 грн

Будматеріали в гр. №4 – 2 122 грн.

Меблі в мийку гр.  №4 – 4 200 грн.

На кожне придбання складений акт про надання благодійної  допомоги.

Благодійний фонд – 2 175 грн.

Ростомір та вага дитяча – 1 780 грн.

Залишок – 395 грн.

Приміщення під оренду  здавалось. Зароблено –  1 600  грн.

Ляльковий театр – 195 грн.

Фотограф – 692 грн.

Відеозйомка – 557 грн.

Цирк – 61 грн.

Планетарій – 95 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВЯ ВИХОВАНЦІВ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників освітньо-виховного процесу. Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітньо-виховного процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

За період роботи ДНЗ у 2017-2018 н.р під час освітньо-виховної роботи, нещасних випадків з дітьми сталось – дві травми, а побутових травм – 6, з робітниками на робочому місці травм не відбувалося.

В березні 2018 року була здійснена перевірка спеціалістами Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради стану охорони праці та травматизму.

Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно–оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання. Також всі разом складали план Стратегічного розвитку закладу на 2018-2023 роки. До уваги брались всі пропозиції.

Адміністрація закладу організовувала гарні умови для праці та освітньо–виховної діяльності членів трудового колективу.

При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров’я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму.

Забезпечено проведення первинного, періодичного та інших видів інструктажів з техніки безпеки. Відповідно до ГОСТ 12.04.79 р. не допускається до роботи люди, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці. Травматичних та нещасних випадків за період роботи дошкільного закладу не було.

Забезпечене соціальне страхування всіх працівників від нещасних випадків, професійних захворювань. Здійснюються виплати з фонду соціального страхування за період тимчасової непрацездатності працівників. Всі працівники закладу забезпечені спецодягом в достатній кількості.

Організовано проводяться при прийомі на роботу і періодичні ( двічі на рік) медичні огляди працівників. Студенти-практиканти теж допускаються до практики з медичними книжками.

Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників. Влітку буде проведено  атестацію робочих місць кухарів, машиніста по пранню білизни, прибиральниці та підсобного робітника для встановлення доплати за шкідливі та важкі умови праці.

 

Організаційно – педагогічна  робота закладу впродовж

2017-2018 н.р.

Відповідно до плану роботи Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради в дошкільному навчальному закладі №21 проведено  Тематичні  тижнів:

«Олімпійський  тиждень»;

Всеукраїнський  тиждень  права «Свої  права  ти  друже  знай, їх  цінуй  та  захищай»;

«Тиждень  української мови»;

«Тиждень  дитячої книги»

«Місячник поінформованості про дітей з особливими освітніми потребами»

Вихователі в кожній віковій групі оформили з дітьми  “Дерева побажань”, наочну  інформацію для батьків   в  батьківських  куточках “Абетка для дорослих: діти з особливими освітніми потребами”, практичний  психолог провів  анкетування серед батьків та працівників закладу щодо їхнього сприймання людей із особливими потребами. Для  педагогів закладу та психологів, які відвідували курси підвищення кваліфікації ХІППО проведено було  семінари «Особлива  дитина. Інклюзивна  освіта – якісна  освіта  для  дітей  із  особливими  освітніми  потребами», де  вони ознайомилися  з  нормативними  документами, щодо  інклюзивної  освіти  в  дошкільних  навчальних закладах, піднімалося   питання залучення дітей, що мають деякі особливості фізичного розвитку, в соціум, проблема їх активної адаптації, соціалізації та розвитку в рамках суспільства.

«Тиждень  безпеки  дорожнього руху»

Метою проведення Тижня було залучення широкого кола дітей до оволодіння навичками безпечної поведінки на вулицях та дорогах, впровадження різноманітних методів навчання вихованців дорожній грамоті та проведення роботи, спрямованої на профілактику дорожньо-транспортних пригод. Була організована методична допомога для педагогів  по підготовці та проведенню тижня: розроблені методичні рекомендації для педагогів по організації роботи з дітьми та батьками з зазначеного питання, пам’ятки з охорони життя та здоров’я дітей, маршрути прогулянок та екскурсій, складена картотека рухливих, сюжетно-рольових та дидактичних ігор, які дозволили педагогам вдумливо та творчо спланувати роботу з дітьми та батьками. Були запрошена поліція для прямої демонстрації в ігровій формі Правил дорожнього руху. Діти з цікавістю задавали запитання і уважно слухали розповіді та історії поліцейського.

«Тиждень  безпеки життєдіяльності»

Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти який спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі. Тому проводиться робота для поліпшення якості навчально–виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя, удосконалюються теоретичні знаня та практичні навички вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоровя та життя, пропагується здоровий способу життя серед дітей та батьків.

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі також, посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. В березні 2017 року встановили пожежну сигналізацію в усіх приміщеннях дошкільного закладу. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, маються  вогнегасники в кожній віковій групі та інших приміщеннях ДНЗ, призначено відповідальних осіб. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж.

«Тиждень  довкілля»

Вихователь – методист  розробила  заходи  щодо  підготовки  та  проведення  Тижня  довкілля. Заходи  включали: роботу  з  педагогами, роботу  з  дітьми  та  роботу  з  батьками. Провели  методичну  годину  для  педагогічних  працівників  «Вплив  природного  середовища  на  розвиток  малюка», ознайомили дітей з творами  екологічного  спрямування української  класичної  та  сучасної  літератури. Розповіли та про практикували  можливі проблемні ситуаціями які  виникають у житті. Інформували батьків щодо екологічного виховання дітей. Проходила природоохоронна акція «Подаруй садочку  квітку», що сприяла поліпшенню, озелененню, благоустрою території ДНЗ. Виконали очистку газонів, земельних   ділянок від гілок

Проведено  заходи в  ДНЗ  з  нагоди  відзначення  Дня  Гідності  та  Свободи, Дня  Героїв  Небесної  Сотні.

«Тиждень сімї»

Проведення  педагогічних  рад:

 1. «Завдання освітньої  роботи  дошкільного  навчального  закладу  на  2017-2018  навчальний  рік»
 2. «Про шляхи впровадження  комунікативно діяльнісних  технологій  навчання  рідної  мови  та  розвитку  мовлення  дітей  в  дошкільному  навчальному  закладі».
 3. «Про стан формування у  дітей  патріотизму, ціннісного  ставлення  до  рідної  землі  та  українського  народу».
 4. « Про організацію роботи педагогічного  колективу  по  охоронні  життя і збереження  здоров’я  дітей  раннього  та  дошкільного  віку»
 5. «Підведення підсумків роботи навчального закладу за 2017-2018 н.р»

Проводились семінари та семінари  – практикуми:

«Формування  навичок  спілкування  у  дітей  дошкільного  віку»

«Рухова  активність  дітей  на  свіжому  повітрі»

«Охорона  дитинства  та  соціальний  захист  дітей  пільгових категорій»

«Формування навичок  економічного  мислення  у  дітей  дошкільного  віку»

Проводились різноманітні конкурси в яких групи змагались за кращий результат.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ, МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ В ДНЗ

Організація харчування дітей в ДНЗ здійснюється на підставі Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» (ст.. 35), «Про охорону дитинства» (ст..5), відповідно до постанови КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2005 р. № 1591, «Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», затвердженого наказом МОН України від 01.06.2005 р. № 242/329, Інструкції з організації харчування в ДНЗ, затвердженої спільним наказом МОН України та Міністерства освіти здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/227 (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 202/165 ( 0440-13 ) від 26.02.2013).

У закладі витримується 4-разовий режим харчування. Для організації раціонального харчування складається примірне двотижневе меню на зимово-весняний та літньо-осінній періоди року, яке погоджується із держпродспожив службі.

Видача готових страв дозволяється лише після зняття проби сестрою медичною.

Продукти харчування в ДНЗ постачають установи, які визначенні рішенням тендерних комітетів. Продукти завозять відповідно заявок, які надає комірник щотижня, вони приймаються лише за наявності супровідних документів, які підтверджують їх походження,  якість, ґатунок, категорію, дату виготовлення на підприємстві, термін реалізації, умови зберігання.

В дошкільному закладі створювались сприятливі умови для організації доцільного та якісного харчування. Вартість харчування до 31 грудня 2017 року становила 17 грн. з 1 січня 2018 року становить 22,00 грн на день (з розрахунку: 8,80 грн – бюджетні кошти та 13,20 грн – батьківська плата).

З боку завідувача та медичного працівника протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

Щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування. Проводиться санітарно-просвітницька робота серед персоналу та батьків з питань раціонального харчування,заслуховуються питання стосовно харчування і на батьківських зборах.

Результати контролю за організацією харчування з боку адміністрації свідчать про те що:

– Закладка, вихід відповідає нормі;

– Заміри контрольних блюд відповідають нормам;

– Картотека страв не порушується, доопрацьовується згідно того, як раціональніше здійснювати харчування;

– Недовиконання норм харчування пояснюється постійним подорожчанням цін на продукти харчування .

Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів.

Влітку 2017 року проведено поточний ремонт харчоблоку та встановлено нового електрообладнання. Завдяки таким зміна працівникам харчоблоку стало легше працювати, робота здійснюється ефективніше, страви готуються швидше і смачніше.

Робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ ведеться на достатньому рівні.

Надання соціальної підтримки та допомоги дітям. Забезпечено проведення своєчасного обліку дітей пільгових категорій та надання даних про них в Департамент освіти та науки.

У закладі харчуються діти пільгових категорій:

– безкоштовно:

діти-інваліди – 2 дитина

діти з малозабезпечених сімей – 6 дітей

діти воїнів АТО – 21 дитини

діти вимушених переселенців -1 дитина

 • 50% від загальної суми:

багатодітні родини – 15 дітей

Сформовано банк даних дітей пільгових категорій. Забезпечено збір документів, що підтверджують приналежність до пільгового контингенту.

Медичне обслуговування здійснюється відповідно до вимог діючого законодавства. Матеріально-технічне забезпечення медобслуговування здійснюється на достатньому рівні. Є достатня кількість медикаментів для надання першої медичної допомоги. Медичний кабінет оснащено на 95% відповідно нормативних вимог.

Медичне обстеження лікарем ДНЗ дітей раннього віку відбувається раз на місяць, дітей дошкільних груп – один раз на квартал, про це свідчать записи в зошиті здоров’я, журналі обліку дітей, які часто хворіють. В результаті системного проведення фізкультурно-оздоровчої роботи рівень захворюваності вихованців знизився.

Згідно наказу МОЗ України від 30.01.01р. «Про порядок профілактичних щеплень в Україні» відповідно до віку дітей в дошкільному закладі проводяться профілактичні щеплення, після письмової інформованої  згоди батьків та огляду дитячого педіатру. Контроль за своєчасним проведенням  щеплень ведеться  медичною сестрою.

Цього річ вакцинація проведена на кір, краснуху і паратіт прищеплено – 96% дітей. А ревакцинацію для 6-річок  зроблена  80% дітей. На реакцію манту зроблено 113 дітям, це становить 57% за 2018 рік.  Вакцинація проти дифтерії, правця. Коклюшу зроблена 222 дітям – 82%. На поліомеліт – 226 дітей – 83%.

Щомісячно  медичною сестрою проводився аналіз стану захворюваності і здоров’я дітей.

Середнє відвідування дітей за навчальний рік становить – 64%.

Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, рухливих ігор тощо. У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводилось маркування меблів, здійснювався індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Особлива увага приділялась дітям раннього віку в період адаптації (індивідуальна робота вихователів і практичного психолога з дітьми з важкою адаптацією, впровадження гнучкого режиму, консультативна робота з батьками) по забезпеченню їхньої оптимальної життєдіяльності під час перебування в дитячому садку – чергування освітньо-ігрової діяльності та фізкультурного дозвілля, широке застосування сенсорних технологій, пальчикової гімнастики тощо. Результатом цієї роботи є динаміка зниження вірусних та гострих простудних захворювань в групах раннього віку .

У дні карантинів та в періоди підвищеної захворюваності в режимі дня збільшувалась загальна тривалість перебування дітей на свіжому повітрі, змінювалася змістовна сторона занять з підвищеним фізичним та інтелектуальним навантаженням.

Хочеться звернути увагу на те, що вихователі працюють у тісному контакті із  сестрою медичною по оздоровчо-профілактичній роботі, проведено ряд переглядів різних форм роботи з фізичного виховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, коригуюча гімнастика, організація фізичних занять на  свіжому повітрі.

Серед багатьох чинників, що забезпечує необхідний рівень фізичного та психічного розвитку дитини, одним з головних, є раціональний режим. Основним принципом правильної організації режиму дня є його відповідність віковим психофізичним особливостям дошкільника. Вона обумовлюється задоволенням потреб організму у сні, відпочинку, їжі, діяльності, рухах, тому режим дня для дітей різного віку у дошкільному закладі підібраний згідно до віку дитини

Постійно проводиться моніторинг захворюваності дітей ДНЗ.

Під особливим контролем температурний режим приміщень. В зимовий період температурний режим дотримується постійно.

Систематично, в плановому порядку, та за епідеміологічними показниками санітарний стан ДНЗ контролюється держсанепідемслужбою.

Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний, проводиться обстеження в баклабораторії.

 

Моральне та матеріальне стимулювання педагогічних працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення.

Педагогічні працівники та обслуговуючий персонал отримали матеріальну допомогу на оздоровлення до щорічної відпустки. Педагогічні працівники отримали за останні два роки щорічну грошову винагороду  за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків.

Музичний керівник Гончарук Ала Дмитрівна напротязі навчального року отримувала премію від міського голови Симчишина О.С. за вагомий вклад в дошкільну освіту.

В травні  профспілковий комітет закладу організував поїздку по замкам та палацам Тернопільщини. Частина колективу закладу гарно відпочила і отримала позитивні враження від подорожі.

 

ЗАЛУЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА БАТЬКІВСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДО УПРАВЛІННЯ ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ. СПІВПРАЦЯ З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ.

До вирішення завдань функціонування дошкільного навчального закладу адміністрацією залучається батьківська громадськість: органом громадського самоврядування закладу є рада закладу та  збори колективу закладу та батьків. Під час батьківських зборів розглядаються питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності, затверджуються основні напрямки вдосконалення роботи і розвитку закладу, заслуховуються звіти керівника та голови батьківської ради.

Цього року дошкільний заклад співпрацював тісно з Гуманітарно-педагогічною Академією, студенти проходили практику на базі закладу, відвідували показові заняття педагогів. Також, тісно співпрацювали з Хмельницьким національним університетом, кафедрою педагогіки та психології, їхні практичні психологи,  студенти 1 та 4  курсу проходили практику на базі старших груп, проводили діагностування та спостереження за дітьми, вивчали роботу психолога в дошкільному закладі. За плідну та цікаву роботу отримала подяку від кафедри.

Також плідно співпрацюємо з ЗОШ № 18 ім. В.Чорновола. В вересні 2017 року заключили контракт з директором школи про співпрацю. Запрошували на батьківські збори завуча та вчителів перших класів, задля того щоб вони детально познайомили батьків з програмою навчання в школі і налаштували батьків до навчання дітей в школі.

Неодноразово, радо зустрічали в наших стінах Хмельницький театр ляльок з їхніми виставами.

Також, в рамках Тижневиків звертались до Хмельницького управління поліції та головного управління Державної Служби Надзвичайних Ситуацій в Хмельницькій області.

В грудні взяли участь в акції, до дня Святого Миколая, «Подаруй радість дитині» організованою Благодійним фондом «Карітас». Зібрали кошти і купили речі для дітей-сиріт, про які вони писали у листі до Святого Миколая.

Завжди радо на допомогу поспішає депутат міської ради від нашого округу  Галкін Григорій Якимович.

Цьогоріч співпрацювали з громадським  об’єднанням українок «Яворина», які збирали продукти харчування, одяг та дитячі сувеніри для бійців АТО.

 

САМООСВІТА ТА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ

КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИКА

З 30 серпня по 08 вересня 2017 року  взяла участь у науково-методичному семінарі для керівників дошкільних навчальних закладів «Актуальні проблеми менеджменту в дошкільній галузі», при Гуманітарно-педагогічній Академії, за що отримала Сертифікат.

В жовтні 2017р прийняла участь у засіданні Координаційної ради Всеукраїнської громадської організації «Асоціації працівників дошкільної освіти» де презентувала свою роботу Марина Фоменко, психолог, коуч  та графолог за темою «Графологія – наука про почерк».

В грудні на базі ДНЗ №21 для завідуючих міста Хмельницького проводила семінар-практикум на тему «Графологія насторожі спокою в колективі». До участі в семінарі були запрошені начальник дошкільної та позашкільної освіти Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Язовських І.О. та спеціаліст Департаменту освіти та науки Бортник Т.В.

В листопаді 2017р прийняла участь у семінарі Координаційної ради Всеукраїнської громадської організації «Асоціації працівників дошкільної освіти» яку презентували  Денесенко Олександр, заступник директора Державної архівної служби та Омельяненко Ніна, шеф-редактор управлінських видань MCFR  за темою:  «Документування управлінської інформації: від теорії до практики». Отримала Сертифікат.

В грудні 2017 року була запрошена  Українським інформаційно-видавничим центром «Галактика» на урочисту зустріч з нагоди нагородження кращих освітян України, де отримала книгу «Освітяни та науковці України», Подяку  та Орден « Освітянська Слава». Також було вручено Посвідчення  члена Всеукраїнської громадської організації «Спілка освітян України». В книзі опублікована стаття про історію заснування, навчально-виховну роботу та педагогічний досвід Хмельницького дошкільного закладу №21 «Ластівка».

В січні 2018 року пройшла курси підвищення кваліфікації в Хмельницькому Інституті післядипломної педагогічної освіти та отримала Свідоцтво СПК № 02139802/0262-18 від 02 лютого 2018р.

Презентувала роботу на тему «Взаємодія дошкільного навчального закладу з сім’єю».

Цікавим було не лише навчання в стінах закладу, але й запам’яталась  зустріч в Міській раді з заступником міського голови Гончаруком Володимиром.

Та атестувалась при Департаменті освіти та науки Хмельницької міської ради на відповідність займаній посаді.

Mini-EdCamp Khmelnytskyi Children Palace of Youth.” Освітній простір- територія прав людини”. Відвідала майстер-класи на тематику по розвитку закладу освіти.

 

АНАЛІЗ ЗВЕРНЕЬ ГРОМАДЯН З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Протягом 2017-2018 навчального року адміністрація дошкільного навчального закладу вжила заходи щодо виконання Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 07.02.2008р. та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації затвердженої постановою Кабінетом Міністрів України від 14 квітня 1997р. № 348.

За звітний період до адміністрації письмово зі скаргою батьки не звертались. Щотижня я веду прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, радою, батьківським комітетом тощо, інформую Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради про прийняті рішення.

У зазначений час, на особистому прийомі в завідуючої було прийнято 136  людей. За характером звернень, що порушували громадяни, це звернення про влаштування дітей в садочок, переведення в інший заклад . Всі звернення були розглянуті і вирішені.

До Дня працівника освіти, отримала Подяку для колективу Хмельницького дошкільного навчального закладу №21 «Ластівка» з рук міського голови Симчишина О.С. за якісну підготовку закладу до навчально-виховного процесу.